Themaoverzicht

Peuterwerk & Kinderopvang

Werkvelden sociaal werk

Door de decentralisatie Jeugd worden preventie en vroegsignalering van problemen steeds belangrijker. Het is belangrijk dat kinderen met een achterstand zo vroeg mogelijk worden geholpen, en ook hun ouders. Zo kunnen de kinderen een goede start maken op de basisschool en kan in een vroeg stadium duurdere specialistische zorg worden voorkomen. De peuterspeelzalen spelen hierbij een belangrijke rol. Peuterspeelzalen werken samen met het CJG, welzijn en de basisscholen. Dankzij nieuwe kwaliteitseisen en financiering van het kabinet gaan peuterspeelzalen nog doelgerichter werken. Gemeenten krijgen dan voldoende armslag voor het financieren van VVE voor kinderen van wie de ouders buiten de toeslagregelingen vallen.
Een belangrijke basis voor al het werk met kinderen zijn de universele Rechten van het Kind.

Nieuwsbericht

Ondersteuning aanbieders urenuitbreiding ve door SWN en BK

Op 22 mei 2019 geplaatst door

Het ministerie van OCW heeft besloten om het aanbod voorschoolse educatie (ve) aan peuters uit te breiden naar 960 uur in de leeftijdsperiode van 2,5-4 jaar. De beoogde invoeringsdatum van deze uitbreding is 1 augustus 2020. Een wijzigingsbesluit hiervoor is momenteel in voorbereiding en wordt in november 2019 verwacht. 

Voor aanbieders hebben de beleidsplannen ingrijpende consequenties. Sociaal Werk Nederland en Brancheorganisatie Kinderopvang willen aanbieders bij de implementatie ondersteunen. Dit zal gebeuren door middel van een helpdesk, regiobijeenkomsten, inzet van experts en een handreiking. Tot december 2018 al ondersteunden SWN en BK aanbieders bij het invulling geven aan kwaliteitsvolle voorschoolse educatie. Voor de geplande urenuitbreiding ve willen we deze ondersteuning nu voortzetten. 

In juni vindt de eerste reeks regiobijeenkomsten plaats in Amersfoort, Leiden en Eindhoven. Hiervoor kunt u zich binnenkort aanmelden. 

Meer informatie 

  • Kamerbrief (21 mei 2019) 'Uitstel inwerkingtreding urenuitbreiding voorschoolse educatie' (zie bijlage) 
  • Kamerbrief (29 november 2018) 'Uitwerking Regeerakkoordmaatregel versterking voorschoolse educatie' (zie bijlage) 
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten