Themaoverzicht

Peuterwerk & Kinderopvang

Werkvelden sociaal werk

Door de decentralisatie Jeugd worden preventie en vroegsignalering van problemen steeds belangrijker. Het is belangrijk dat kinderen met een achterstand zo vroeg mogelijk worden geholpen, en ook hun ouders. Zo kunnen de kinderen een goede start maken op de basisschool en kan in een vroeg stadium duurdere specialistische zorg worden voorkomen. De peuterspeelzalen spelen hierbij een belangrijke rol. Peuterspeelzalen werken samen met het CJG, welzijn en de basisscholen. Dankzij nieuwe kwaliteitseisen en financiering van het kabinet gaan peuterspeelzalen nog doelgerichter werken. Gemeenten krijgen dan voldoende armslag voor het financieren van VVE voor kinderen van wie de ouders buiten de toeslagregelingen vallen.
Een belangrijke basis voor al het werk met kinderen zijn de universele Rechten van het Kind.

Nieuwsbericht

Urenuitbreiding ve uitgesteld tot 1 augustus 2020!

Op 22 mei 2019 geplaatst door

Minister Slob meldt in een brief aan de Tweede Kamer dat de inwerkingtreding van de urenuitbreiding voorschoolse educatie (ve) is uitgesteld van 1 januari 2020 naar 1 augustus 2020.

Aanleiding tot het uitstel zijn de reacties van onder ander de brancheorganisaties op de openbare internetconsultatie. Partijen gaven aan dat de tijd tot de voorgenomen inwerkingtreding van de urenuitbreiding naar 960 uur (oorspronkelijk 1 januari 2020) te kort is. De uitgestelde inwerkingtreding op 1 augustus 2020 moet gemeenten en aanbieders meer tijd geven voor een zorgvuldige uitwerking van het besluit en voor het tijdig informeren van ouders. 

De minister wijst er wel op dat een deel van de gemeenten al (ver) gevorderd is met de voorbereiding. Hij roept gemeenten op om waar mogelijk al eerder met de urenuitbreiding te starten. Gemeenten hebben hiervoor vanaf 2018 al extra middelen gekregen (€40 miljoen in 2018 en €130 miljoen in 2019) via de specifieke uitkering gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid. 

Als streefdatum voor de publicatie van het Wijzigingsbesluit wordt in de brief 1 november 2019 genoemd. 

Meer informatie

Download de Kamerbrief 'Uitstel inwerkingtreding urenuitbreiding ve' (21 mei 2019) in de bijlage of via Rijksoverheid.nl 

Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten