Themaoverzicht

Peuterwerk & Kinderopvang

Werkvelden sociaal werk

Door de decentralisatie Jeugd worden preventie en vroegsignalering van problemen steeds belangrijker. Het is belangrijk dat kinderen met een achterstand zo vroeg mogelijk worden geholpen, en ook hun ouders. Zo kunnen de kinderen een goede start maken op de basisschool en kan in een vroeg stadium duurdere specialistische zorg worden voorkomen. De peuterspeelzalen spelen hierbij een belangrijke rol. Peuterspeelzalen werken samen met het CJG, welzijn en de basisscholen. Dankzij nieuwe kwaliteitseisen en financiering van het kabinet gaan peuterspeelzalen nog doelgerichter werken. Gemeenten krijgen dan voldoende armslag voor het financieren van VVE voor kinderen van wie de ouders buiten de toeslagregelingen vallen.
Een belangrijke basis voor al het werk met kinderen zijn de universele Rechten van het Kind.

Nieuwsbericht

Internetconsultatie wijzigingen besluiten VVE inzake 16 uur en hbo-inzet

Op 4 maart 2019 geplaatst door

Er is onlangs een openbare internetconsultatie gestart over het ‘Besluit tot wijziging van het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie in verband met de verhoging van het minimum aantal uren aanbod voorschoolse educatie en de inzet van een pedagogisch beleidsmedewerker’.
De consultatie betreft twee maatregelen om de voorschoolse educatie te intensiveren en de kwaliteit te verhogen. Het gaat enerzijds om een uitbreiding van het aanbod van voorschoolse educatie naar 960 uur in anderhalf jaar (beoogde inwerkingtreding 1 januari 2020) en anderzijds om 160 uur inzet van een pedagogisch beleidsmedewerker per groep waar voorschoolse educatie wordt gegeven (ve-groep) per jaar (beoogde inwerkingtreding 1 januari 2022).
Vanuit Sociaal Werk Nederland gaan we reageren op deze besluiten, maar organisaties kunnen hier ook zelf op reageren. De sluitingsdatum is 22 maart 2019.
Voor meer informatie, neem contact op met Ernst Radius, via 06-22-73506 of radius@sociaalwerk.nl

http://www.internetconsultatie.nl/voorschoolseeducatie.

Bron: Sociaal Werk Nederland
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten