Themaoverzicht

Peuterwerk & Kinderopvang

Werkvelden sociaal werk

Door de decentralisatie Jeugd worden preventie en vroegsignalering van problemen steeds belangrijker. Het is belangrijk dat kinderen met een achterstand zo vroeg mogelijk worden geholpen, en ook hun ouders. Zo kunnen de kinderen een goede start maken op de basisschool en kan in een vroeg stadium duurdere specialistische zorg worden voorkomen. De peuterspeelzalen spelen hierbij een belangrijke rol. Peuterspeelzalen werken samen met het CJG, welzijn en de basisscholen. Dankzij nieuwe kwaliteitseisen en financiering van het kabinet gaan peuterspeelzalen nog doelgerichter werken. Gemeenten krijgen dan voldoende armslag voor het financieren van VVE voor kinderen van wie de ouders buiten de toeslagregelingen vallen.
Een belangrijke basis voor al het werk met kinderen zijn de universele Rechten van het Kind.

Nieuwsbericht

Ontwikkelingen lokale peuterstelsels

Op 19 februari 2019 geplaatst door
Stephanie Gross

Gemeenten en hun voorschoolse partners hebben veel te verstouwen gekregen: de harmonisatie van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk, de extra peutermiddelen van Asscher en de wijzigingen in het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOAB). Er was veel te kiezen. Met als gevolg een grote verscheidenheid aan lokale peuterstelsels. 

IJsbrand Jepma (senior onderzoeker en adviseur bij Sardes) geeft in dit artikel een overzicht over de drie grote veranderingen van de afgelopen jaren (en een vierde: de uitbreiding van het aantal uren ve voor doelgroeppeuters). Hij gaat nader in op de keuzes die gemeenten - vaak in overleg met lokale partners - hebben gemaakt in het kader van de harmonisatie, waarbij hij vier scenario's onderscheidt. Deze keuzes hebben geleid tot een grote diversiteit aan lokale minipeuterstelsels. Ook licht hij de hybride financiering van de peuteropvang toe, bestaande uit niet minder dan vijf financieringsbronnen. 

Gemeenten verschillen dus in zowel de uitwerking van de harmonisatie als hun financiële uitgangspositie. Dit heeft consequenties voor de algemene toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van de peuteropvang. Deze gevolgen worden in het slotgedeelte van het artikel besproken. 

Aanbieders van peuterwerk kunnen dit artikel gebruiken om de complexiteit van regelingen en steltsels uit te leggen aan derden. 

Download het artikel 'Peuteropvang op drift' door IJsbrand Jepma (pdf)

Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten