Themaoverzicht

Peuterwerk & Kinderopvang

Werkvelden sociaal werk

Door de decentralisatie Jeugd worden preventie en vroegsignalering van problemen steeds belangrijker. Het is belangrijk dat kinderen met een achterstand zo vroeg mogelijk worden geholpen, en ook hun ouders. Zo kunnen de kinderen een goede start maken op de basisschool en kan in een vroeg stadium duurdere specialistische zorg worden voorkomen. De peuterspeelzalen spelen hierbij een belangrijke rol. Peuterspeelzalen werken samen met het CJG, welzijn en de basisscholen. Dankzij nieuwe kwaliteitseisen en financiering van het kabinet gaan peuterspeelzalen nog doelgerichter werken. Gemeenten krijgen dan voldoende armslag voor het financieren van VVE voor kinderen van wie de ouders buiten de toeslagregelingen vallen.
Een belangrijke basis voor al het werk met kinderen zijn de universele Rechten van het Kind.

Nieuwsbericht

Informatie en inspiratie in bijeenkomsten Voorschoolse educatie

Op 10 januari 2019 geplaatst door
Stephanie Gross

Eind 2018 vonden de laatste bijeenkomsten plaats in het kader van het Ondersteuningstraject Voorschoolse educatie. We zoomden in op de landelijke eisen aan ve, partnerschap met ouders en onderzoek naar het effect van voorschoolse educatie.

4 Regiobijeenkomsten 

Welke expertise nemen ouders van kinderen in de voorschoolse educatie (ve) mee? En wat kunnen wij daar van leren? Tijdens de vier regionale bijeenkomsten over de voorschoolse educatie gingen de deelnemers hiermee aan het werk.

Rob Vergeer zette de landelijke eisen aan ve overzichtelijk op een rij. Zie hiervoor ook de infographic. Daarna zette Ana del Bario Saiz (AdB Training & Consulting) de deelnemers aan het denken met een presentatie en interactieve opdrachten over partnerschap met ouders. Op inspirerende wijze werd duidelijk dat partnerschap begint met gelijkwaardigheid en wederzijdse communicatie. De dialoog tussen ouders en professionals biedt de basis voor partnerschap in de opvoeding.

Afsluitende bijeenkomst

Tijdens de afsluitende landelijke bijeenkomst op 19 december 2018 gaf Paul Leseman (Universiteit Utrecht) stof tot nadenken met overtuigende onderzoeksresultaten over het effect van voorschoolse educatie. Ook hield hij de manier waarop we in Nederland de ve hebben georganiseerd tegen het licht. De gedeelde conclusie was dat een eenduidige landelijke financiering voor álle peuters de toegankelijkheid en kwaliteit van de ve aanzienlijk kan verbeteren. 

De bijeenkomsten werden ter afsluiting van het Ondersteuningstraject Voorschoolse educatie georganiseerd door SWN, BK en BMK. Ze vonden eind november en begin december plaats in Amsterdam, Eindhoven, Zwolle, Rotterdam en Utrecht.

Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten