Themaoverzicht

Peuterwerk & Kinderopvang

Werkvelden sociaal werk

Door de decentralisatie Jeugd worden preventie en vroegsignalering van problemen steeds belangrijker. Het is belangrijk dat kinderen met een achterstand zo vroeg mogelijk worden geholpen, en ook hun ouders. Zo kunnen de kinderen een goede start maken op de basisschool en kan in een vroeg stadium duurdere specialistische zorg worden voorkomen. De peuterspeelzalen spelen hierbij een belangrijke rol. Peuterspeelzalen werken samen met het CJG, welzijn en de basisscholen. Dankzij nieuwe kwaliteitseisen en financiering van het kabinet gaan peuterspeelzalen nog doelgerichter werken. Gemeenten krijgen dan voldoende armslag voor het financieren van VVE voor kinderen van wie de ouders buiten de toeslagregelingen vallen.
Een belangrijke basis voor al het werk met kinderen zijn de universele Rechten van het Kind.

Nieuwsbericht

Veel stof tot gesprek in bijeenkomsten Harmonisatie

Op 14 december 2018 geplaatst door

De organisatie en de randvoorwaarden van het peuterwerk verschillen per gemeente. Tijdens de drie regionale bijeenkomsten over de Wet harmonisatie gingen de deelnemers hierover in gesprek. De Wet harmonisatie heeft niet geleid tot meer eenduidigheid in de peuteropvang, zo was de constatering.

IJsbrand Jepma van Sardes gaf een interactieve presentatie over de gevolgen van de Wet harmonisatie voor peuters. Al snel ontstond een bevlogen gesprek. Daaruit kwam naar voren dat de grote diversiteit van peuteraanbod niet zozeer het gevolg is van de Wet harmonisatie, maar veel meer voortkomt uit de beleidsvrijheid van gemeenten. Die maken eigen keuzes, passend bij de lokale situatie en mogelijkheden.

Er zijn grote verschillen in de manier waarop gemeenten het geharmoniseerde peuterwerk vormgeven, zo bleek ook uit de ervaringen van de deelnemers. Het aanbod en de toegankelijkheid van peuteropvang en wat ouders daar vervolgens voor moeten betalen verschilt per gemeente. Door een aantal deelnemers werd geconstateerd dat deze verschillen en de afhankelijkheid van de gemeente tot zorgelijke situaties kunnen leiden, wanneer er in een gemeente weinig kennis aanwezig is.
De aanwezigen waren eensgezind in hun zorgen over de ingewikkeldheid voor ouders als het om de kosten van peuteropvang gaat. Ook vindt men het zorgelijk dat de Asscher-middelen niet-geoormerkte middelen zijn, waardoor sommige gemeentes deze niet inzetten voor peuteropvang. Als een gemeente niet bereid is ‘eigen geld’ te besteden, kan dit leiden tot een voorziening die juist voor de minst draagkrachtige ouders niet meer goed bereikbaar is. De gedeelde conclusie was dat gemeentelijke lobby van groot belang is.

De regionale bijeenkomsten werden ter afsluiting van het Ondersteuningstraject Harmonisatie georganiseerd door SWN, BK en BMK. Ze vonden eind november plaats in Zwolle, Utrecht en Eindhoven.


 

Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Organisatie: Sociaal Werk Nederland
Functie: Medewerker Kwaliteit en professionalisering
Ik wil delen
Home
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten