Themaoverzicht

Peuterwerk & Kinderopvang

Werkvelden sociaal werk

Door de decentralisatie Jeugd worden preventie en vroegsignalering van problemen steeds belangrijker. Het is belangrijk dat kinderen met een achterstand zo vroeg mogelijk worden geholpen, en ook hun ouders. Zo kunnen de kinderen een goede start maken op de basisschool en kan in een vroeg stadium duurdere specialistische zorg worden voorkomen. De peuterspeelzalen spelen hierbij een belangrijke rol. Peuterspeelzalen werken samen met het CJG, welzijn en de basisscholen. Dankzij nieuwe kwaliteitseisen en financiering van het kabinet gaan peuterspeelzalen nog doelgerichter werken. Gemeenten krijgen dan voldoende armslag voor het financieren van VVE voor kinderen van wie de ouders buiten de toeslagregelingen vallen.
Een belangrijke basis voor al het werk met kinderen zijn de universele Rechten van het Kind.

Nieuwsbericht

Save the date! Bijeenkomsten over peuterwerk dit najaar

Op 25 oktober 2018 geplaatst door

Sociaal Werk Nederland, Brancheorganisatie Kinderopvang en Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang ondersteunen aanbieders bij de voorbereiding op en implementatie van de Wet harmonisatie en van de nieuwe eisen voor de voorschoolse educatie. In de afgelopen jaren financierden het ministerie van SZW resp. OCW twee ondersteuningstrajecten.

Ter afsluiting hiervan organiseren we een aantal regionale bijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten komen inspirerende sprekers aan het woord en gaan de deelnemers met elkaar is gesprek. Noteer nu alvast de data, zodat je de bijeenkomsten niet hoeft te missen.

Regiobijeenkomsten Harmonisatie

IJsbrand Jepma (Sardes) verzorgt een inleiding over ‘Harmonisatie: wat zijn de gevolgen voor de peuters?’ Daarna wisselen we visie, gevolgen, knelpunten en praktijkervaringen uit in relatie tot de harmonisatie.

Data en locaties bijeenkomsten Harmonisatie: 

  • Dinsdag             20 november     Zwolle                10.00 - 12.00 uur
  • Dinsdag             20 november     Utrecht               14.00 - 16.00 uur
  • Vrijdag               23 november     Eindhoven         10.00 - 12.00 uur

Regiobijeenkomsten Voorschoolse educatie

Ana del Barrio Saiz  verzorgt een inspirerende en interactieve sessie over ‘Partnerschap met ouders in de voorschoolse educatie’. Rob Vergeer geeft verhelderende informatie over huidige eisen, toekomstige wijzigingen en nieuwe beleidsuitgangspunten voor de voorschoolse educatie.

Deze bijeenkomsten zijn primair gericht op organisaties in kleinere gemeenten, maar staf en leidinggevenden van grotere gemeenten zijn ook van harte welkom.

Data en locaties bijeenkomsten Voorschoolse educatie

  • Woensdag         21 november     Amsterdam       13.00 - 16.30 uur          
  • Woensdag         28 november     Eindhoven         13.00 - 16.30 uur
  • Maandag           10 december     Zwolle               09.30 - 13.00 uur
  • Donderdag        13 december     Rotterdam         09.30 - 13.00 uur          

Afsluitende landelijke bijeenkomst Harmonisatie

Ter afronding van het ondersteuningstraject Harmonisatie kijken naar de rol en positie van het peuterwerk in de geharmoniseerde situatie. Programma en sprekers volgen begin november!

Datum en locatie afsluitende bijeenkomst Voorschoolse educatie: 

  • Vrijdag               7 december       Utrecht              10.00 – 15.00 uur

Afsluitende landelijke bijeenkomst Voorschoolse educatie

Paul Leseman verzorgt een inspirerende lezing over een actueel aspect van peuteropvang. Rob Vergeer geeft informatie over wet- en regelgeving.

Datum en locatie afsluitende bijeenkomst Voorschoolse educatie: 

  • Woensdag         19 december     Utrecht              13.00 - 16.30 uur          

 

Een uitgebreid programma en de mogelijkheid om je aan te melden volgen op korte termijn. Houd deze website dus in de gaten!

Deelname aan een regiobijeenkomst is gratis. Je hoeft geen lid te zijn van SWN, BK of BMK.

Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten