Themaoverzicht

Peuterwerk & Kinderopvang

Werkvelden sociaal werk

Door de decentralisatie Jeugd worden preventie en vroegsignalering van problemen steeds belangrijker. Het is belangrijk dat kinderen met een achterstand zo vroeg mogelijk worden geholpen, en ook hun ouders. Zo kunnen de kinderen een goede start maken op de basisschool en kan in een vroeg stadium duurdere specialistische zorg worden voorkomen. De peuterspeelzalen spelen hierbij een belangrijke rol. Peuterspeelzalen werken samen met het CJG, welzijn en de basisscholen. Dankzij nieuwe kwaliteitseisen en financiering van het kabinet gaan peuterspeelzalen nog doelgerichter werken. Gemeenten krijgen dan voldoende armslag voor het financieren van VVE voor kinderen van wie de ouders buiten de toeslagregelingen vallen.
Een belangrijke basis voor al het werk met kinderen zijn de universele Rechten van het Kind.

Nieuwsbericht

Nieuwe regeling voor aflossen toeslagschuld Kinderopvang

Op 5 april 2018 geplaatst door

Mensen met een toeslagschuld die wordt verrekend met de lopende kinderopvangtoeslag kunnen mogelijk aanspraak maken op een nieuwe regeling van de Belastingdienst/Toeslagen. Dat kan ook zo zijn als een verzoek om een persoonlijke betalingsregeling afgewezen is vanwege opzet/grove schuld, en mensen daardoor te weinig geld overhouden om de kinderopvang te betalen. Ook dan kunnen zij misschien aanspraak maken op de nieuwe 'Maatregel bij verrekenen kinderopvangtoeslag'. Dat meldt De Nationale Ombudsman.

Deze nieuwe regeling van de Belastingdienst maakt het voor ouders met (hoge) toeslagschuld toch mogelijk om de kinderopvang te blijven betalen. De lopende kinderopvangtoeslag wordt niet langer volledig verrekend met de toeslagschuld, waardoor er geld overblijft voor kinderopvang.

Wat houdt de regeling precies in? De lopende kinderopvangtoeslag wordt niet of niet volledig verrekend met de toeslagschuld. De Belastingdienst berekent op basis van de beslagvrije voet van de ouder en eigen bijdrage voor de kinderopvang wat hij/zij maandelijks kan aflossen. Dat bedrag wordt in mindering gebracht op de lopende kinderopvangtoeslag. Het bedrag dat overblijft, wordt uitbetaald.

Verrekening
Deze verrekening blijft doorlopen totdat de schuld is voldaan en de Belastingdienst neemt naast de verrekening geen verdere invorderingsmaatregelen. Op deze manier kunnen ouders de kinderopvang blijven betalen, en doorgaan met werk, opleiding, reïntegratietraject of inburgeringstraject.

Hoe maak ik aanspraak op de regeling?
Bij de BelastingTelefoon (0800-0543) kunt u een aanvraag doen om in aanmerking te komen voor de regeling. Zeg er duidelijk bij dat u belt over de 'Maatregel bij verrekenen kinderopvangtoeslag'.

Zie voor verdere informatie de website van de Nationale Ombudsman.

Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten