Themaoverzicht

Peuterwerk & Kinderopvang

Werkvelden sociaal werk

Door de decentralisatie Jeugd worden preventie en vroegsignalering van problemen steeds belangrijker. Het is belangrijk dat kinderen met een achterstand zo vroeg mogelijk worden geholpen, en ook hun ouders. Zo kunnen de kinderen een goede start maken op de basisschool en kan in een vroeg stadium duurdere specialistische zorg worden voorkomen. De peuterspeelzalen spelen hierbij een belangrijke rol. Peuterspeelzalen werken samen met het CJG, welzijn en de basisscholen. Dankzij nieuwe kwaliteitseisen en financiering van het kabinet gaan peuterspeelzalen nog doelgerichter werken. Gemeenten krijgen dan voldoende armslag voor het financieren van VVE voor kinderen van wie de ouders buiten de toeslagregelingen vallen.
Een belangrijke basis voor al het werk met kinderen zijn de universele Rechten van het Kind.

Nieuwsbericht

Brede oproep voor integrale voorziening voor álle peuters

Op 12 februari 2018 geplaatst door

Het kabinetsbeleid en de jongste Kamerbrief van minister Slob over het voorkomen en verhelpen van onderwijsachterstanden hebben heel wat stof doen opwaaien. Sociaal Werk Nederland stuurde samen met vijf andere landelijke organisaties een brief naar de Vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, die het thema op de agenda had staan voor het algemeen overleg op 14 februari. Op verzoek van de VVD is dat overleg overigens uitgesteld. De partij wil meer tijd om vragen te formuleren.   

Investeren in alle peuters...
Het kabinet investeert structureel € 170 miljoen in de voorschoolse educatie,” aldus de zes ondertekenende partijen in hun brief. En verder: “Hiervoor moeten gemeenten en kinderopvangorganisaties de voorschoolse educatie voor doelgroeppeuters uitbreiden van 10 naar 16 uur per week. Wij zijn blij met de uitbreiding van het aantal uren, maar vinden het onbegrijpelijk dat het kabinet zich beperkt tot een voorziening voor uitsluitend doelgroeppeuters. Hiermee negeert het kabinet de brede maatschappelijke oproep om 16 uur peutervoorziening voor álle peuters mogelijk te maken.
Ook wordt hiermee voorbij gegaan aan de ontwikkeling van brede voorzieningen voor peuters die in veel gemeenten plaatsheeft. Het kabinetsbeleid versterkt, in weerwil van de harmonisatie van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang, de ontwikkeling van gescheiden peutervoorzieningen. Ook leidt het tot inefficiëntie en veel onnodig ingewikkelde uitvoeringsvraagstukken voor gemeenten, kinderopvangorganisaties en scholen.”

..en effectief onderwijsachterstandenbeleid
“Wij vinden dat álle gemeenten in Nederland in staat moeten worden gesteld effectief onderwijsachterstandenbeleid te voeren. Het kabinet stelt een herverdeling van de onderwijsachterstandsmiddelen tussen gemeenten en tussen schoolbesturen voor. Het CBS heeft daarvoor een nieuwe indicator ontwikkeld. In de brief van de minister worden op basis van deze indicator vijf scenario’s uitgewerkt. Wij ondersteunen de uitgangspunten van de nieuwe indicator en de noodzaak voor een aantal gemeenten om meer middelen te krijgen dan nu het geval is. Daarbij wordt in de brief geen verbinding gelegd tussen de scenario’s en de kosten van het door gemeenten en scholen te voeren onderwijsachterstandenbeleid. Dat leidt tot de vraag in hoeverre de verschillende scenario’s effectief onderwijsachterstandenbeleid in alle gemeenten mogelijk maken.”

Ons alternatief: kansengelijkheid voor álle peuters.
“Wij hebben een model ontwikkeld, waarmee binnen de financiële kaders van het Regeerakkoord een integrale voorziening voor álle peuters gerealiseerd kan worden in álle gemeenten van Nederland, inclusief de gewenste uitbreiding van 10 naar 16 uur per week. Het door ons uitgewerkte model gaat uit van reële kosten van kwalitatief hoogwaardige voorschoolse voorzieningen en versterkt de doorgaande leerlijn naar het primair onderwijs. (…)
Kortom: we hebben een model dat én leidt tot gewenste resultaten in het regeerakkoord én leidt tot een integrale voorziening voor alle peuters én dat afbraak van voorzieningen voorkomt. Wij doen een dringend beroep op uw commissie om op 14 februari aanstaande de minister te adviseren de mogelijkheden van dit model samen met alle betrokken uitvoeringspartijen verder in kaart te brengen.”

Lees ook de hele brief en de berichtgeving van de VNG.

Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Organisatie: Sociaal Werk Nederland
Functie: tekstschrijver
Ik wil delen
Home
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten