Themaoverzicht

Peuterwerk & Kinderopvang

Werkvelden sociaal werk

Door de decentralisatie Jeugd worden preventie en vroegsignalering van problemen steeds belangrijker. Het is belangrijk dat kinderen met een achterstand zo vroeg mogelijk worden geholpen, en ook hun ouders. Zo kunnen de kinderen een goede start maken op de basisschool en kan in een vroeg stadium duurdere specialistische zorg worden voorkomen. De peuterspeelzalen spelen hierbij een belangrijke rol. Peuterspeelzalen werken samen met het CJG, welzijn en de basisscholen. Dankzij nieuwe kwaliteitseisen en financiering van het kabinet gaan peuterspeelzalen nog doelgerichter werken. Gemeenten krijgen dan voldoende armslag voor het financieren van VVE voor kinderen van wie de ouders buiten de toeslagregelingen vallen.
Een belangrijke basis voor al het werk met kinderen zijn de universele Rechten van het Kind.

Nieuwsbericht

Nieuwe eisen kinderopvang kosten meer dan geraamd door minister

Op 15 mei 2017 geplaatst door

De Brancheorganisatie Kinderopvang heeft onderzoek laten doen door Buitenhek naar de kosten als gevolg van de nieuwe eisen in de Wet Kinderopvang vanaf 2018. De belangrijkste conclusie uit het onderzoek is dat de kostenramingen van de minister voor het wetsvoorstel Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) te optimistisch zijn en in de praktijk niet gehaald zullen worden. Dat geldt zowel voor de raming van de extra personele inzet voor de dagopvang als voor de besparingen op de personele inzet in de buitenschoolse opvang. Zie de bijlage bij dit bericht voor het onderzoek.

Sociaal Werk Nederland laat ook onderzoek doen naar de kosten van peuterwerk in vergelijking met kosten van verticale en horizontale groepen in de kinderopvang. Dit onderzoek verschijnt binnenkort. Het kostprijsonderzoek 2016 vindt u hier

Sociaal Werk Nederland, Brancheorganisatie Kinderopvang, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, FNV Zorg & Welzijn en BOinK vroegen al eerder in een gezamenlijke brief (zie bijlage) aan de Tweede Kamer aandacht voor de (financiele) knelpunten van IKK. Naar aanleiding van deze brief besloot de Tweede Kamer dat minister Asscher eerst een reactie op deze brief moet geven, voordat er ‘onomkeerbare stappen’ kunnen worden genomen.

De minister laat nu in een brief weten zich te gaan verdiepen in de inschattingen van Bureau Buitenhek en de betekenis daarvan. Hij zal hierbij ook kijken naar de manier waarop het onderzoeksrapport kan worden benut voor het kostprijsonderzoek van het ministerie.

Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten