Themaoverzicht

Peuterwerk & Kinderopvang

Werkvelden sociaal werk

Door de decentralisatie Jeugd worden preventie en vroegsignalering van problemen steeds belangrijker. Het is belangrijk dat kinderen met een achterstand zo vroeg mogelijk worden geholpen, en ook hun ouders. Zo kunnen de kinderen een goede start maken op de basisschool en kan in een vroeg stadium duurdere specialistische zorg worden voorkomen. De peuterspeelzalen spelen hierbij een belangrijke rol. Peuterspeelzalen werken samen met het CJG, welzijn en de basisscholen. Dankzij nieuwe kwaliteitseisen en financiering van het kabinet gaan peuterspeelzalen nog doelgerichter werken. Gemeenten krijgen dan voldoende armslag voor het financieren van VVE voor kinderen van wie de ouders buiten de toeslagregelingen vallen.
Een belangrijke basis voor al het werk met kinderen zijn de universele Rechten van het Kind.

Nieuwsbericht

Nieuwe verdeelsleutel CBS heeft grote impact op GOAB-middelen per gemeente

Op 6 februari 2017 geplaatst door
Eline Kolijn

Het CBS publiceerde recent het tweede rapport over de herziening van de indicator voor de gewichtenregeling. Het CBS doet hierin een concreet voorstel voor een indicator die aangeeft hoe onderwijsachterstanden gerelateerd zijn aan omgevingskenmerken van het kind. In deze indicator zijn de volgende omgevingskenmerken opgenomen:

  • opleidingsniveau van de moeder en de vader;
  • gemiddelde opleidingsniveau van de moeders op de school;
  • het land van herkomst van de ouders;
  • de verblijfsduur van de moeder in Nederland;
  • of het gezin in de schuldsanering zit.

In het rapport is geen koppeling met het goab-budget van individuele gemeenten gemaakt. Buitenhek Management & Consult vroeg de achterliggende tabellen op en maakte op basis daarvan een overzicht van de impact per gemeente. De conclusie: de impact per gemeente varieert, maar is in veel gemeenten groot. Als de nieuwe verdeelsleutel vanaf 2018 gebaseerd wordt op dit CBS-model gaan sommige gemeenten er (meer dan 100%) op achteruit, voor andere gemeenten zou het een forse toename of zelfs verdubbeling van het budget betekenen. 

Let op: De korting gaat over het totale GOAB-budget. Deze hoeft dus niet per definitie bij de voorschoolse educatie neergelegd te worden!

Staatssecretaris Dekker moet nog een besluit nemen over de nieuwe verdeelsleutel vanaf 2018 en zal nog overwegen of de bekostiging van het onderwijsachterstandenbeleid dan aan dit CBS-model gekoppeld wordt. In zijn brief aan de Tweede Kamer op 23 januari 2017 schreef hij: “Ik zal in overleg treden met de VNG en de PO-Raad over de bekostigingssystematieken op basis van de nieuwe indicator. Over de uitkomsten van deze berekeningen en dit overleg zal ik u te zijner tijd informeren.”

Sociaal Werk Nederland bereidt met leden een reactie voor aan de staatssecretaris..

Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten