Themaoverzicht

Peuterwerk & Kinderopvang

Werkvelden sociaal werk

Door de decentralisatie Jeugd worden preventie en vroegsignalering van problemen steeds belangrijker. Het is belangrijk dat kinderen met een achterstand zo vroeg mogelijk worden geholpen, en ook hun ouders. Zo kunnen de kinderen een goede start maken op de basisschool en kan in een vroeg stadium duurdere specialistische zorg worden voorkomen. De peuterspeelzalen spelen hierbij een belangrijke rol. Peuterspeelzalen werken samen met het CJG, welzijn en de basisscholen. Dankzij nieuwe kwaliteitseisen en financiering van het kabinet gaan peuterspeelzalen nog doelgerichter werken. Gemeenten krijgen dan voldoende armslag voor het financieren van VVE voor kinderen van wie de ouders buiten de toeslagregelingen vallen.
Een belangrijke basis voor al het werk met kinderen zijn de universele Rechten van het Kind.

Nieuwsbericht

Verdeling GOAB-middelen 2017

Op 17 november 2016 geplaatst door
Eline Kolijn

De verdeling van de middelen voor gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOAB) voor 2017 zijn bekend. Binnen dit budget vinden twee verschuivingen plaats:

 

- Vanaf 2017 worden de extra middelen voor de 3F (taalniveau) scholing en toetsing aan de G86 onttrokken en worden deze middelen overgeheveld naar de overige gemeenten.

- Voor de kleine gemeenten is €5 miljoen extra beschikbaar gesteld. Dat budget is deels bedoeld voor een kwaliteitsimpuls in deze gemeenten en deels voor gemeenten met een klein schoolgewicht zodat zij ten minste één vve-groep kunnen inrichten.

 

In bijgaand Excelbestand vindt u het totale goab-budget voor 2017 per gemeente. De extra middelen voor 3F zijn daar onderdeel van en zijn in de volgende kolom gespecificeerd. Daarnaast is het extra budget beschikbaar voor de kleine en middelgrote gemeenten gesteld, dat vindt u in de laatste kolom.

 

De beschreven bedragen zijn onder voorbehoud van de officiële beschikkingen van DUO. Er kunnen aan de genoemde bedragen geen rechten worden ontleend.

 

Overigens werkt Sander Dekker samen met het CBS aan een nieuwe bekostigingssystematiek voor de OAB-middelen. Deze systematiek moet vanaf 2018 in werking treden.

Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten