Themaoverzicht

Peuterwerk & Kinderopvang

Werkvelden sociaal werk

Door de decentralisatie Jeugd worden preventie en vroegsignalering van problemen steeds belangrijker. Het is belangrijk dat kinderen met een achterstand zo vroeg mogelijk worden geholpen, en ook hun ouders. Zo kunnen de kinderen een goede start maken op de basisschool en kan in een vroeg stadium duurdere specialistische zorg worden voorkomen. De peuterspeelzalen spelen hierbij een belangrijke rol. Peuterspeelzalen werken samen met het CJG, welzijn en de basisscholen. Dankzij nieuwe kwaliteitseisen en financiering van het kabinet gaan peuterspeelzalen nog doelgerichter werken. Gemeenten krijgen dan voldoende armslag voor het financieren van VVE voor kinderen van wie de ouders buiten de toeslagregelingen vallen.
Een belangrijke basis voor al het werk met kinderen zijn de universele Rechten van het Kind.

Nieuwsoverzicht

Twee onderzoeken peuterwerk vanuit ministerie SZW

De komende maanden lopen er 2 onderzoeken naar peuteropvang: een onderzoek naar de gevolgen van de Harmonisatie (door Sardes), en de Monitor bereik voorschoolse voorzieningen (door Buitenhek).

83

Landelijk Pedagogenplatform Kindercentra stopt: pedagogiek is verankerd

Kindercentra is het besluit gevallen dat het platform wordt opgeheven. Het Landelijk Pedagogenplatform Kindercentra (LPK) stopt omdat het doel van het platform is bereikt: pedagogiek heeft in de...

40

Internetconsultatie wijzigingen besluiten VVE inzake 16 uur en hbo-inzet

Er is onlangs een openbare internetconsultatie gestart over het ‘Besluit tot wijziging van het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie in verband met de verhoging van het...

181

Kloppen cijfers van CBS wel voor besteding VE-middelen?

Adviesbureau Buitenhek meldt dat de berekeningen die CBS heeft gemaakt voor de nieuwe verdeling van Voorschoolse educatie tot verschillende bedragen leiden voor Voorschoolse educatie per peuter....

61

Ontwikkelingen lokale peuterstelsels

In dit artikel zet IJsbrand Jepma (Sardes) de recente veranderingen voor gemeenten en aanbieders van peuterwerk/ve op een rij en hoe dit leidde tot een grote verscheidenheid aan lokale peuterstelsels.

51

Aanmelden IKC-dag op locatie: Casa Tweetalige Montessorischool

Een serie van vier inspirerende en informatieve bijeenkomsten om te leren van de praktijk

51

KIS Verkenning: Achterstandspositie van vluchtelingenkinderen in Nederland

Vluchtelingenkinderen in Nederland zijn niet vanzelfsprekend in beeld bij de jeugdgezondheidszorg. En dat terwijl zij vaak extra kwetsbaar zijn. KIS deed hier onderzoek naar. Lees de publicatie.

78

Nieuwe brochure toezicht en handhaving kinderopvang

In een nieuwe brochure van GGD GHOR Nederland staat een overzicht van de belangrijkste eisen waar een kinderopvangorganisatie aan moet voldoen, incl. alle huidige kwaliteitseisen uit de Wet IKK.

144

Herziene brochure pedagogisch beleidsmedewerker

De brochure Pedagogisch beleidsmedewerker (ministerie SZW) is herzien. In de brochure lees je wat de rol van pedagogisch beleidsmedewerker inhoudt en hoe hieraan invulling gegeven kan worden.

142

Infographic Kinderopvangtoeslag

Deze infographic kunt u gebruiken als hulpmiddel om de kinderopvangtoeslag aan ouders uit te leggen.

76
Organisatie: Sociaal Werk Nederland
Functie: Beleidsassistente
Organisatie: Sociaal Werk Nederland
Functie: Senior beleidsmedewerker
Organisatie: Sociaal Werk Nederland
Functie: Medewerker Kwaliteit en professionalisering
Organisatie: Sociaal Werk Nederland
Ik wil delen
Home
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten