Themaoverzicht

Peuterwerk & Kinderopvang

Werkvelden sociaal werk

Door de decentralisatie Jeugd worden preventie en vroegsignalering van problemen steeds belangrijker. Het is belangrijk dat kinderen met een achterstand zo vroeg mogelijk worden geholpen, en ook hun ouders. Zo kunnen de kinderen een goede start maken op de basisschool en kan in een vroeg stadium duurdere specialistische zorg worden voorkomen. De peuterspeelzalen spelen hierbij een belangrijke rol. Peuterspeelzalen werken samen met het CJG, welzijn en de basisscholen. Dankzij nieuwe kwaliteitseisen en financiering van het kabinet gaan peuterspeelzalen nog doelgerichter werken. Gemeenten krijgen dan voldoende armslag voor het financieren van VVE voor kinderen van wie de ouders buiten de toeslagregelingen vallen.
Een belangrijke basis voor al het werk met kinderen zijn de universele Rechten van het Kind.

Nieuwsoverzicht

Inschrijving geopend: Regiobijeenkomsten urenuitbreiding ve in juni

Kom op 20, 25 en 27 juni 2019 naar de regiobijeenkomsten over de urenuitbreiding voorschoolse educatie van SWN en BK, met spreker Ed Buitenhek!

112

Ondersteuning aanbieders urenuitbreiding ve door SWN en BK

2019 en 2020 ondersteunen Sociaal Werk Nederland en Brancheorganisatie Kinderopvang ve-aanbieders bij de implementatie van de urenuitbreiding ve naar 960 uur met een nieuw ondersteuningstraject.

45

Urenuitbreiding ve uitgesteld tot 1 augustus 2020!

De inwerkingtreding van de urenuitbreiding ve is uitgesteld tot 1 augustus 2020! Dit meldt minister Slob in een brief aan de Tweede Kamer.

43

Scholing Een Gezonde Start

Hoe zorgt u dat uw opvang een gezonde, actieve en veilige omgeving biedt, waar pedagogisch medewerkers en gastouders zelf het gezonde voorbeeld geven? En hoe betrekt u ouders en kinderen hierbij?...

41

Conferentie over jonge vluchtelingenkinderen (door Sardes)

Op 17 juni a.s. organiseert Sardes in Leiden de conferentie Early Childhood Education and Care for Refugee Children, met inspirerende voorbeelden en een nieuw ontwikkeld trainingspakket.

51

Geannuleerd: Themabijeenkomst 'De onzichtbare peuters'

De themabijeenkomst 'De onzichtbare peuters. Toeleiding naar peuterwerk' op 27 mei a.s. in Rotterdam is geannuleerd en zal later dit jaar plaatsvinden.

90

Ian (TOS) en Jeroen (SWV Delta) werken samen voor hun jongeren

Dankzij gedeelde werkwijze houden onderwijs en sociaal werk Leidse kinderen bij de les én op het rechte pad. Een sterke sociale basis voor jeugd helpt om jeugdzorgkosten en polarisatie tegen te gaan.

194

‘Dit is een heel krachtig instrument’

Kwaliteitslabel zorgt voor twéé primeurs: Versa Welzijn is als eerste organisatie gehercertificeerd én ook peuterwerk is beoordeeld. Anita Keita en Peter van Lieshout over het belang van het label.

320

Oproep: red de opnieuw bedreigde leer-werkbanen! Vul deze enquête in...

Subsidieregeling praktijkleren opnieuw bedreigd - Onderzoek naar maatschappelijk rendement BBL onder leerwerkbedrijven - help info verzamelen - Deelname aan dit onderzoek kost slechts 15 minuten!

366

Beweegrichtlijnen 0-4 jaar: wat zeggen buitenlandse richtlijnen?

Het zou voorkomen moeten worden dat kinderen meer dan 1 uur achter elkaar stil zitten.

214
Organisatie: Sociaal Werk Nederland
Functie: senior adviseur professionalisering en opleiding
Organisatie: Sociaal Werk Nederland
Functie: Beleidsassistente
Organisatie: Sociaal Werk Nederland
Functie: Communicatieadviseur
Organisatie: Sociaal Werk Nederland
Functie: tekstschrijver
Organisatie: Sociaal Werk Nederland
Functie: Medewerker Kwaliteit en professionalisering
Ik wil delen
Home
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten