Themaoverzicht

Peuterwerk & Kinderopvang

Werkvelden sociaal werk

Door de decentralisatie Jeugd worden preventie en vroegsignalering van problemen steeds belangrijker. Het is belangrijk dat kinderen met een achterstand zo vroeg mogelijk worden geholpen, en ook hun ouders. Zo kunnen de kinderen een goede start maken op de basisschool en kan in een vroeg stadium duurdere specialistische zorg worden voorkomen. De peuterspeelzalen spelen hierbij een belangrijke rol. Peuterspeelzalen werken samen met het CJG, welzijn en de basisscholen. Dankzij nieuwe kwaliteitseisen en financiering van het kabinet gaan peuterspeelzalen nog doelgerichter werken. Gemeenten krijgen dan voldoende armslag voor het financieren van VVE voor kinderen van wie de ouders buiten de toeslagregelingen vallen.
Een belangrijke basis voor al het werk met kinderen zijn de universele Rechten van het Kind.

Nieuwsoverzicht

Nieuwe brochures over Vluchtelingenkinderen in de kinderopvang

Voor iedereen die in kinderopvang of elders te maken heeft met vluchtelingenkinderen en hun ouders. Achtergrondinformatie, praktische voorbeelden en tips.

1023

Informatie en inspiratie in bijeenkomsten Voorschoolse educatie

Tijdens de laatste bijeenkomsten van het Ondersteuningstraject Voorschoolse educatie zoomden in op de landelijke eisen aan ve, partnerschap met ouders en onderzoek naar het effect van ve.

53

Nieuwe website over kindermishandeling voor onderwijs en kinderopvang

De Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang heeft in het kader van de Beweging tegen Kindermishandeling een nieuwe website ontwikkeld voor professionals uit het onderwijs en kinderopvang.

92

Kamervragen na quick scan Sociaal Werk Nederland

Alarmerende uitkomst quickscan over uitval bij peutervoorzieningen leidt tot veel media-aandacht, Kamervragen, discussie tijdens Algemeen Overleg én initiatiefvoorstel om maatregelen te bespoedigen.

379

Stagiaire Maša Toplak onderzoekt Leids meidenwerk

Maša Toplak from Slovenia started as intern at Sociaal Werk Nederland. Masa will research girls work in the Netherlands and also works as an intern at an organisation Thuis Op Straat in Leiden.

211

Veel stof tot gesprek in bijeenkomsten Harmonisatie

De organisatie en de randvoorwaarden van het peuterwerk verschillen per gemeente. Tijdens de drie regionale bijeenkomsten gingen de deelnemers hierover in gesprek.

96

Peuteropvang lijdt onder ‘belastingangst’ ouders, SWN trekt aan de bel

AD en Radio 1 berichten uitgebreid over alarmerende uitkomsten quickscan van Sociaal Werk Nederland over peuteropvang. ‘Ouders blijven weg omdat ze niet weten hoe het zit met kosten en toeslagen.’

871

Integrale Vroeghulp voor veel gemeenten nog blinde vlek

Negen op de tien gemeenten weet niet hoe groot de doelgroep voor Integrale Vroeghulp is.

112

Wijzigingen besluit Voorschoolse educatie en inzet 16 uur bekend

In een brief aan de Tweede Kamer heeft minister Slob de wijzigingen bekend gemaakt voor de voor- en vroegschoolse educatie (vve). Het gaat hier om de extra uitkering van € 170 miljoen,...

259

Personenregister kinderopvang: de stand van zaken

Het Personenregister kinderopvang is in maart dit jaar van start gegaan.

117
Organisatie: Sociaal Werk Nederland
Functie: Senior beleidsmedewerker
Organisatie: Sociaal Werk Nederland
Functie: tekstschrijver
Organisatie: Sociaal Werk Nederland
Functie: Medewerker Kwaliteit en professionalisering
Organisatie: Sociaal Werk Nederland
Organisatie: Sociaal Werk Nederland
Sluiten
Ik wil delen
Home
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten