Themaoverzicht

Peuterwerk & Kinderopvang

Werkvelden sociaal werk

Door de decentralisatie Jeugd worden preventie en vroegsignalering van problemen steeds belangrijker. Het is belangrijk dat kinderen met een achterstand zo vroeg mogelijk worden geholpen, en ook hun ouders. Zo kunnen de kinderen een goede start maken op de basisschool en kan in een vroeg stadium duurdere specialistische zorg worden voorkomen. De peuterspeelzalen spelen hierbij een belangrijke rol. Peuterspeelzalen werken samen met het CJG, welzijn en de basisscholen. Dankzij nieuwe kwaliteitseisen en financiering van het kabinet gaan peuterspeelzalen nog doelgerichter werken. Gemeenten krijgen dan voldoende armslag voor het financieren van VVE voor kinderen van wie de ouders buiten de toeslagregelingen vallen.
Een belangrijke basis voor al het werk met kinderen zijn de universele Rechten van het Kind.

Activiteit

Regiobijeenkomst urenuitbreiding VE

04 oktober
Tijd: 10:00 tot 13:00
Type: Bijeenkomst

Op 4 oktober vindt de regiobijeenkomst over urenuitbreiding ve plaats in Utrecht

Het ministerie van OCW praat u aan het begin kort bij over de beleidsplannen en de stand van zaken van het voorgenomen Wijzigingsbesluit. Ed Buitenhek gaat in op een aantal uitvoeringsscenario’s; vervolgens praat u in subgroepen door over onderwerpen die u samen met andere aanbieders verder wilt verdiepen. Het is een interactieve sessie waarvoor we u van harte uitnodigen vragen te stellen, met ons mee te denken en praktijkvoorbeelden in te brengen. 

Programma

09.30    Inloop

10.00    Welkom   

10.10    Korte update over voorgenomen wijzigingsbesluit door het ministerie OCW 

10.20    Inleiding en inventarisatie vragen deelnemers

10.30    Interactieve presentatie, door Ed Buitenhek       

11.30    Pauze

11.50    Gesprekstafels

12.30    Plenaire terugkoppeling uit de groepen

12.50    Korte samenvatting en afronding                                                                  

13.00    Einde

 

De bijeenkomst wordt georganiseerd door Sociaal Werk Nederland en Brancheorganisatie Kinderopvang in het kader van het nieuwe ondersteuningstraject ve (2019-2020).

Aanmelden, klik hier.

Heeft u vragen over deze bijeenkomst? Deze kunt u stellen aan Stephanie Gross (SWN): gross@sociaalwerk.nl

Geplaatst door:
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten