Themaoverzicht

Peuterwerk & Kinderopvang

Werkvelden sociaal werk

Door de decentralisatie Jeugd worden preventie en vroegsignalering van problemen steeds belangrijker. Het is belangrijk dat kinderen met een achterstand zo vroeg mogelijk worden geholpen, en ook hun ouders. Zo kunnen de kinderen een goede start maken op de basisschool en kan in een vroeg stadium duurdere specialistische zorg worden voorkomen. De peuterspeelzalen spelen hierbij een belangrijke rol. Peuterspeelzalen werken samen met het CJG, welzijn en de basisscholen. Dankzij nieuwe kwaliteitseisen en financiering van het kabinet gaan peuterspeelzalen nog doelgerichter werken. Gemeenten krijgen dan voldoende armslag voor het financieren van VVE voor kinderen van wie de ouders buiten de toeslagregelingen vallen.
Een belangrijke basis voor al het werk met kinderen zijn de universele Rechten van het Kind.

Goede voorbeelden

Gratis online cursus ‘Zorgen over een kind, en nu?

Uit een peiling onder ruim 500 vrijwilligers bleek dat 70% zich wel eens zorgen maakt over een kind, maar niet altijd weet wat te doen. Vandaar de gratis online cursus Zorgen over een kind, en...

Geplaatst door:
1284

Heerlense asielzoekerskinderen gaan naar peuterspeelzaal 't Zonnetje

Na een intensieve lobby van Peuterspeelzaalwerk Heerlen bij de gemeente is eind 2015 besloten dat er een professioneel aanbod moest komen voor de peuters van het AZC. Peuterspeelzaal ’t Zonnetje...

Geplaatst door:
Eline Kolijn
756

Taalniveau 3F in de VVE: Spring! Peuterspeelzalen Hengelo

“Annette is een heel vaardige leidster. De training voegt een stukje structuur en methode toe aan die vaardigheid.” De peuterspeelzaalleidsters van Spring! Peuterspeelzalen in Hengelo hebben...

Geplaatst door:
Eline Kolijn
1915

Kinderen maken dankbaar gebruik van vve

"Eigenlijk alle kinderen die een vve-verklaring hebben maken in mijn wijk dankbaar gebruik van deze mogelijkheid". Dat schrijft Rosanne van der Lugt (Jeugdarts GGD) in haar reactie op een column...

Geplaatst door:
865
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten