Themaoverzicht

Peuterwerk & Kinderopvang

Werkvelden sociaal werk

Door de decentralisatie Jeugd worden preventie en vroegsignalering van problemen steeds belangrijker. Het is belangrijk dat kinderen met een achterstand zo vroeg mogelijk worden geholpen, en ook hun ouders. Zo kunnen de kinderen een goede start maken op de basisschool en kan in een vroeg stadium duurdere specialistische zorg worden voorkomen. De peuterspeelzalen spelen hierbij een belangrijke rol. Peuterspeelzalen werken samen met het CJG, welzijn en de basisscholen. Dankzij nieuwe kwaliteitseisen en financiering van het kabinet gaan peuterspeelzalen nog doelgerichter werken. Gemeenten krijgen dan voldoende armslag voor het financieren van VVE voor kinderen van wie de ouders buiten de toeslagregelingen vallen.
Een belangrijke basis voor al het werk met kinderen zijn de universele Rechten van het Kind.

Blogoverzicht

Pippi’s erfenis

Studiereis in Zweden om het systeem van jeugdhulp en onderwijs daar te bestuderen.

2057

Ontwikkelen is een recht

Nadat ik de mistige files in Zuid-Limburg had overleefd gloorde de zonneschijn in het Westen. Ik was op weg naar Den Haag om de SER ons vijfpartijenakkoord over het Ontwikkelrecht aan te bieden.

1084

"Wij hebben onze peuterspeelzaal gemaakt tot wat het is"

Maar we hebben ook onze zorgen. Blijft de kwaliteit wel behouden? De hoofdleidster is het gezicht van de peuterspeelzaal, het vertrouwde aanspreekpunt voor ouders en kinderen. Ze zorgt ervoor dat...

1542
Kirsten Jansma

Gelukkig! Een snelle ontwikkeling.

Vorige week had ik de eerste kernteambijeenkomst betreffende een Somalisch jongetje van twee jaar en acht maanden. Deze bijeenkomst is tot stand gekomen samen met de ouders en mij omdat zowel de...

2648
Kirsten Jansma

Spannend ?1?

Eergisteren kwam op Facebook het bericht voorbij: “Plannen kabinet uitgelekt voor Prinsjesdag. Er komt (veel) geld voor ALLE peuters van Nederland vrij”.

1736
Kirsten Jansma

MOgroep denkt mee over SER kindvoorzieningen

De Leden van de MOgroep zijn automatisch lid van MKB-Nederland. Ik kreeg vaak te horen van leden peuterspeelzalen: wat voor zin heeft dat lidmaatschap eigenlijk van MKB. Wij zijn toch geen...

1420

Voorzitter Brancheorganisatie Maatschappelijke Kinderopvang vertrekt

Kathalijne Buitenweg zal over enkele maanden haar voorzitterschap van de BMK zal neerleggen. Op zondag 20 november wordt bekend gemaakt dat zij op de kandidatenlijst staat van GroenLinks voor de...

1215
Ik wil delen
Home
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten