Themaoverzicht

Peuterwerk & Kinderopvang

Werkvelden sociaal werk

Door de decentralisatie Jeugd worden preventie en vroegsignalering van problemen steeds belangrijker. Het is belangrijk dat kinderen met een achterstand zo vroeg mogelijk worden geholpen, en ook hun ouders. Zo kunnen de kinderen een goede start maken op de basisschool en kan in een vroeg stadium duurdere specialistische zorg worden voorkomen. De peuterspeelzalen spelen hierbij een belangrijke rol. Peuterspeelzalen werken samen met het CJG, welzijn en de basisscholen. Dankzij nieuwe kwaliteitseisen en financiering van het kabinet gaan peuterspeelzalen nog doelgerichter werken. Gemeenten krijgen dan voldoende armslag voor het financieren van VVE voor kinderen van wie de ouders buiten de toeslagregelingen vallen.
Een belangrijke basis voor al het werk met kinderen zijn de universele Rechten van het Kind.

Blog

Kwaliteitslabel Sociaal Werk ‘op maat’

We zijn nu ruim een half jaar verder na de introductie van het Kwaliteitslabel Sociaal Werk. Mooi om te zien dat zoveel organisaties er mee aan de slag zijn, zich oriënteren en stappen zetten. De vele hoopvolle reacties laten zien dat we met het Kwaliteitslabel de goede weg in zijn geslagen met elkaar.

We krijgen met Sociaal Werk Nederland veel telefoontjes over de exacte procedures van bijvoorbeeld de zelfevaluatie en de toetsing. Soms zijn de vragen meer overstijgend, zoals ‘hoe kan het Kwaliteitslabel Sociaal Werk goed toepasbaar worden gemaakt voor peuterspeelzalen en kinderopvang’? Hier gaan wij graag over in gesprek. Samen met leden denken we na over hoe we aan de wensen van dat specifieke werkveld binnen de branche gehoor kunnen geven. Na de zomer organiseert Sociaal Werk Nederland dan ook een werksessie voor leden over het toepasbaar maken van het Kwaliteitslabel voor peuterspeelzalen en kinderopvang. 

Een Kwaliteitslabel Sociaal Werk ‘op maat’ dus? De normen blijven uiteraard hetzelfde, maar bij de invulling en interpretatie kun je accenten leggen. Onze branche wordt gekenmerkt door grote verschillen tussen leden. Niet alleen qua ‘tak van sport’, maar ook in grootte en bijvoorbeeld in positie binnen het gemeentelijke speelveld. Zo heeft een lidorganisatie met een verantwoordelijkheid voor de wijkteams binnen de gemeente Sociaal Werk Nederland benaderd. Zij willen graag met ons kijken naar mogelijkheden om het Kwaliteitslabel ook op de wijkteams van kracht te laten zijn. We onderzoeken met elkaar de mogelijkheden en houden hierbij bijvoorbeeld ook rekening met het programma van eisen van de gemeente.

Het Kwaliteitslabel Sociaal Werk is dus een  label dat we samen met leden blijven doorontwikkelen. Denk dan ook niet: dat label is niet voor ons relevant want wij zijn anders georganiseerd dan de meeste sociaalwerkorganisaties. Vanuit Sociaal Werk Nederland denken we graag mee en kijken we hoe we het Kwaliteitslabel van toegevoegde waarde kunnen laten zijn voor jouw organisatie.   

 

Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten