Publicatie

Checklist voor (h)ouders en voorbeeldovereenkomsten

Met het Wetsvoorstel harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk wordt het peuterspeelzaalwerk per 1 januari 2018 onder de definitie van de Wet kinderopvang gebracht. Hiermee worden dezelfde kwaliteitseisen en financieringsstructuur van toepassing. Gemeenten blijven wettelijk verantwoordelijk voor voor- en vroegschoolse educatie (vve). Ook bieden zij vanuit bestuursafspraken tussen het Rijk en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) een adequaat en financieel toegankelijk aanbod voor peuters van ouders die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag.

Nieuwe situatie
Voor een deel van de peuterspeelzaalouders zal er niet veel veranderen. De gemeente financiert immers nog steeds een aanbod voor degenen die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag. Zij krijgen wel te maken met een inkomensafhankelijke en mogelijk gewijzigde ouderbijdrage en zullen een contract moeten afsluiten met de organisatie.

Een deel van de peuterspeelzaalouders zal echter wel te maken krijgen met een grote verandering. Zij komen namelijk in aanmerking voor kinderopvangtoeslag, als zij aan de voorwaarden van de Belastingdienst voldoen. Daarvoor hebben zij onder meer een getekend contract, een DigiD en een registratienummer nodig.

Als gevolg van de wetswijziging ontstaat er bovendien een samenloop van verschillende financieringsstromen binnen organisaties en op kindplaatsen. Er zijn bijvoorbeeld peuters die in aanmerking komen voor vve-subsidie, maar van wie de ouders ook recht hebben op kinderopvangtoeslag.

Ondersteuning nodig
In deze nieuwe situatie moeten organisaties met ouders een contract afsluiten. Het is erg belangrijk dat deze contracten voldoen aan wettelijke eisen. Bovendien moet uit de contracten en facturen duidelijk blijken over welke uren en tarieven een ouder kinderopvangtoeslag kan aanvragen. Als ouders hierbij fouten maken kunnen zij te maken krijgen met volledige terugvorderingen. Ook de voorwaarden voor kinderopvangtoeslag en het proces van aanvragen moet voor organisaties en ouders inzichtelijk zijn om de kans op fouten te minimaliseren.

Om de huidige peuterspeelzalen en hun ouders te ondersteunen in deze nieuwe situatie heeft Sociaal Werk Nederland in samenwerking met de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang & Peuterspeelzalen (BOinK) een aantal documenten ontwikkeld.

 • Checklist voor peuterspeelzaalouders: Wanneer kunt u kinderopvangtoeslag krijgen, hoe gaat het aanvragen in zijn werk en waar moet u op letten?
   
 • Checklist voor peuterspeelzaalhouders: Wanneer komen ouders in aanmerking voor kinderopvangtoeslag, hoe gaat het aanvragen in zijn werk en waar moet u op letten bij het opstellen van contracten?
   
 • Voorbeeldovereenkomsten: drie voorbeeldovereenkomsten voor houders:
  - een overeenkomst voor ouders met recht op kinderopvangtoeslag
  - een overeenkomst voor ouders met recht op kinderopvangtoeslag en gemeentelijke middelen voor voorschoolse educatie
  - een overeenkomst voor ouders zonder recht op kinderopvangtoeslag

Details

Geplaatst op: 14 september 2017
Geplaatst door:
Eline Kolijn
Auteur: Sociaal Werk Nederland en BOinK
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten