Publicatie

Factsheets en handreiking gewijzigd besluit voorschoolse educatie

Eline Kolijn
10 juli 2017 | 1 minuut lezen

Organisaties die voorschoolse educatie (ve) aanbieden moeten voldoen aan de eisen van de wet Kinderopvang en aanvullende eisen vanuit het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie. Dit besluit is in mei 2017 gewijzigd op een aantal punten. In bijgaande factsheets en handreiking vindt u meer informatie over deze wijzigingen.

  • Factsheet 1 aanpassingen Besluit basisvoorwaarden kwaliteit ve: een overzicht van de maatregelen en de data van inwerkingtreding.
  • Factsheet 2 aanpassingen Besluit basisvoorwaarden kwaliteit ve: gevolgen voor mbo-opleidingen en studenten.
  • Factsheet taalniveau 3F: uitleg over het aantonen van het taalniveau.*
  • Handreiking: uitvoeringsvragen over de stimulering van taalniveau 3F en de introductie van hbo'ers in de vve.

* Erratum 27/07/2017. De eerdere versie van 4 juli jl. riep vragen op, met name over het verschil tussen mbo-3 en mbo-4. Het ministerie van OCW heeft naar aanleiding van de onduidelijkheden een aangepaste factsheet gemaakt.

In juni en juli vonden bijeenkomsten plaats voor organisaties in de kleinere gemeenten over de taaleis 3F. De presentaties van deze bijeenkomsten vindt u hier.

De eerder gepubliceerde Kieswijzers taaltoetsen en taalcursussen van Sardes vindt u hier.

4 documenten toegevoegd
Lid wordenContact