Publicatie

Kieswijzers Taaltoetsen en Taalcursussen 3F

Eline Kolijn
22 december 2016 | 1 minuut lezen

Per 1 augustus 2017 moeten alle pedagogisch medewerkers die werkzaam zijn in de VVE-sector in de G37 en G86 voldoen aan de taalnorm F3. In 2017 en 2018 worden ook in de overige gemeenten de pedagogisch medewerkers in de VVE-sector getoetst en geschoold, zodat zij voldoen aan de nieuwe taalnorm 3F. Het voornemen is om de nieuwe taalnorm 1 augustus 2019 in te laten gaan.

Serieus werk maken van het taalniveau van pedagogisch medewerkers is zowel in het belang van het kind als van de pedagogisch medewerkers. Taalvaardige pedagogisch medewerkers zijn beter in staat om (doelgroep)kinderen te ondersteunen bij hun Nederlandse taalontwikkeling. Bovendien geeft het pedagogisch medewerkers meer werkplezier en arbeidsperspectief als zij een goede taalbeheersing hebben.

Bij het verbeteren van de taalvaardigheid van pedagogisch medewerkers is het toetsen van het taalniveau de eerste stap. Met een taaltoets wordt het taalniveau van de pedagogisch medewerkers gemeten. Op basis van de uitkomsten van de toets wordt bepaald hoe de taalscholing vorm en inhoud krijgt. Wie komen er in aanmerking voor scholing? Op welke taaldomeinen moeten zij worden bijgeschoold? Hoe intensief moet de scholing zijn?

Er zijn verschillende taaltoetsen beschikbaar. De 'Kieswijzer Toetsen taalniveau pedagogisch medewerkers in voorschoolse voorzieningen' helpt gemeenten om een geschikte taaltoets te kiezen. De gemeente doet dat idealiter in overleg met het lokale voorschoolse veld. U vindt het document in de bijlage bij dit bericht.

De 'Kieswijzer Taalcurssussen pedagogisch medewerkers in voorschoolse voorzieningen' helpt de gemeente vervolgens om een beredeneerde keuze te maken voor een taalcursus. De Kieswijzer doorloopt hiervoor vier stappen. Deze stappen volgen op de vijf stappen die zijn beschreven in de Kieswijzer voor toetsen. U vindt het document in de tweede bijlage bij dit bericht.

Sociaal Werk Nederland organiseerde dit najaar samen met de Brancheorganisatie Kinderopvang regionale bijeenkomsten voor VVE-aanbieders in kleinere gemeenten over dit onderwerp. In 2017 volgt er weer een reeks. Op de hoogte blijven of vragen? Mail Eline Kolijn.

Gemeenten ontvangen extra budget voor het realiseren van dit hogere taalniveau. Meer informatie over de verdeling van dit budget en de GOAB-middelen vindt u hier.

2 documenten toegevoegd
Lid wordenContact