Nieuwsbericht

Harmonisatie brief van het ministerie aan peuterspeelzalen: vanaf 1 november toeslag aanvragen

Op 11 juli 2017 geplaatst door
Eline Kolijn

Alle in het LRKP geregistreerde peuterspeelzalen kregen afgelopen week een brief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Onderwerp: Gevolgen wetsvoorstel harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. U vindt de brief in de bijlage. Deze brief is opgesteld in overleg met verschillende partijen, waaronder Sociaal Werk Nederland.

Met deze brief wil het ministerie u informeren over de gevolgen van deze wetten voor u als houder van één of meerdere peuterspeelzalen. In de brief is vooral aandacht voor het recht op kinderopvangtoeslag voor ouders die gebruik maken van een peuterspeelzaal.

De wijzigingen per 2018 worden in de brief opgesomd en daarna verder toegelicht:

  1. Er staan geen peuterspeelzalen meer in het landelijk register kinderopvang
  2. Uw voorzieningen moeten aan de wettelijke kwaliteitseisen voor kinderdagverblijven voldoen
  3. Een deel van de ouders heeft mogelijk recht op kinderopvangtoeslag
  4. Uw subsidierelatie met de gemeente kan wijzigen

Belangrijke punten

We willen uw speciale aandacht vragen voor drie belangrijke punten uit de brief.

Samenloop van gemeentelijke middelen
Het is belangrijk dat ouders in de aanvraag voor kinderopvangtoeslag het juiste aantal uren en het juiste tarief aangeven. Aandachtspunt is als er sprake is van gemeentelijke middelen voor voorschoolse educatie in combinatie met kinderopvangtoeslag. Over het deel dat de gemeente financiert, heeft de ouder geen recht op kinderopvangtoeslag. In het contract dat u met de ouders sluit, moet daarom duidelijk staan voor welke uren en voor welk tarief zij kinderopvangtoeslag kunnen aanvragen en ouders moeten dit ook terug zien op hun factuur.

LRKP-nummer wordt zichtbaar vanaf 1 november 2017
Ouders hebben een LRKP-nummer nodig om kinderopvangtoeslag te kunnen aanvragen bij de Belastingdienst. Op 1 november 2017 staat het LRKP-nummer van het toekomstige kinderdagverblijf bij de gegevens van de peuterspeelzaal in het LRKP. Met dit nummer kunnen ouders kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst met ingang van 1 januari 2018.

Als de ouders vóór 15 november 2017 kinderopvangtoeslag aanvragen, dan kunnen zij in principe in december 2017 kinderopvangtoeslag krijgen voor de maand januari 2018. Als de ouders 15 november 2017 of later kinderopvangtoeslag aanvragen, dan wordt de toeslag niet meer in december 2017 uitbetaald. Zij ontvangen de kinderopvangtoeslag dan met terugwerkende kracht.

Dit betekent voor u als peuterspeelzaal dat u

  • Wijzigingsverzoeken (bijvoorbeeld het stoppen of samenvoegen van peuterspeelzalen) zo tijdig mogelijk moet indienen bij de gemeente. Het beste is als de gemeente deze voor eind oktober in het LRKP kan hebben verwerkt
  • U de ouders tijdig moet voorbereiden op het aanvragen van de toeslagen: contracten opstellen, ouders informeren en eventueel begeleiden bij het aanvragen van kinderopvangtoeslag

Uw subsidierelatie met de gemeente kan wijzigen
Als gevolg van de wetswijziging kan de gemeente de subsidierelatie met peuterspeelzalen aanpassen. Ga in gesprek met uw gemeente hoe zij het subsidiebeleid gaat vormgeven.

Heeft u de brief niet ontvangen of roept de brief vragen bij u op? Neem contact op met Eline Kolijn via kolijn@sociaalwerk.nl.

Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten