Nieuwsbericht

Kinderen zijn de toekomst!

24 mei 2016 | 1 minuut lezen

Het lijkt nog ver weg, maar de politieke partijen zijn de programma's voor de verkiezingen in maart 2017 al aan het schrijven. Sociaal Werk Nederland (voorheen MOgroep), Brancheorganisatie Kindeopvang, VNG en PO-raad hebben aan alle politieke partijen de gezamenljke boodschap gestuurd: Alle kinderen in Nederland moeten optimale kansen krijgen zich te ontwikkelen en te ontplooien tot zelfstandig en gelukkige volwassenen.

Als je kinderen die kansen wilt bieden is samenwerking tussen ouders, kinderopvang, onderwijs, sociaal werk, zorg en gemeenten een voorwaarde. Daarom streven we naar een zo integraal mogelijke pedagogische aanpak voor alle kinderen te realiseren. Met een doorgaande lijn van voorschoolse voorzieningen naar de basisschool, zorg en sociaal werk.

Alle kinderen hebben daar recht op, ongeacht hun achtergrond of capaciteit. Deze integrale aanpak kan in een integraal kindercentrum worden ingericht of anderszins, zolang er maar een goede samenwerking bestaat tussen de organsiaties en met de ouders.

Het gaat er vooral om dat de systemen van kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en sociaal werk, onderwijs en zorg meer worden geïntegreerd zodat zij niet worden gehinderd door wetten en regels en er een betere aansluiting kan plaatsvinden.

in de bijlage vindt u de poster zoals die ontwikkeld is voor de politiek partijen. Gebruik 'em vooral ook in uw eigen organisatie! En stuur de poster naar uw eigen college, politieke partijen en andere lokale stakeholders.

Lid wordenContact