Nieuwsbericht

SER-voorzitter Mariëtte Hamer licht SER-advies Kindvoorzieningen toe

Eline Kolijn
11 februari 2016 | 2 minuten lezen

In het recent verschenen advies 'Gelijk goed van start' concludeert de Sociaal-Economische Raad (SER) dat goede voorzieningen voor jonge kinderen de ontwikkeling van kinderen bevorderen, achterstanden verminderen en ouders stimuleren om te werken. De SER adviseert één systeem voor alle kinderen van nul tot vier jaar, een uitbreiding van het aantal uren, aandacht voor kinderen met een achterstand, financiele toegankelijkheid en verhoging van de kwaliteit. Via MKB-Nederland en een rondetafelgesprek heeft de MOgroep meegedacht over het advies en onder andere nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de ontwikkeling van kinderen uit achterstandsgroepen. De MOgroep onderschrijft de conclusies en adviezen die de SER geeft in het rapport.

SER-voorzitter en voorzitter van de Werkgroep kindvoorzieningen Mariëtte Hamer licht in in een interview met SERmagazine het advies toe:

Ze benadrukt het belang van investeren in jonge kinderen: "Hoe eerder kinderen leren dat leren leuk is en bij het leven hoort, hoe weerbaarder ze later zijn op de arbeidsmarkt. Het gaat in eerste instantie vooral om spelend leren. Door samen te spelen, leren kinderen van elkaar. Dat is voor alle kinderen belangrijk". Kindvoorzieningen zijn belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen en dat heeft consequenties: "Op langere termijn, zeker als de ontwikkelfunctie van kinderen belangrijker wordt, ligt het voor de hand dat de overheid meer gaat betalen dan het afgesproken deel, dat is een derde van de kosten." Ook vraagt dat om een kwaliteitsslag door bijvoorbeeld een combinatie van mbo'ers en hbo'ers in te zetten, te zorgen voor voldoende uren en kinderen met verschillende achtergronden bij elkaar te brengen.

De versnippering in voorzieningen en het jojobeleid van de afgelopen jaren zijn knelpunten waar aan gewerkt moet worden: "Daar moet een eind aan komen. Wil je een stabiele kinderopvang opbouwen ook de ontwikkeling van het jonge kind stimuleren, dan is een solide financiering van de sector noodzakelijk. Ouders hebben ook behoefte aan zekerheid en continuïteit." Ook pleit de SER voor een toegankelijk systeem: "Het systeem moet in ieder geval betaalbaar zijn voor de lage inkomens. Ook moet werk blijven lonen voor de hoge inkomens. En er moet een eenvoudig systeem van financiering komen in plaats van de lappendeken aan regelingen die er nu is."

Lees hier het advies van de SER
Lees hier het complete interview met Mariëtte Hamer terug op de website van de SER

Lid wordenContact