Nieuwsbericht

Dit zijn onze ambassadeurs Harmonisatie

Eline Kolijn
17 december 2015 | 1 minuut lezen

Zoals eerder aangekondigd heeft Sociaal Werk Nederland (voorheen: de MOgroep) vanuit het ondersteuningstraject Harmonisatie een ambassadeursnetwerk opgezet. Dit netwerk bestaat uit elf ondernemers die de harmonisatie van peuterspeelzalen en kinderopvang al achter de rug hebben. We maken graag gebruik van hun praktijkkennis- en ervaring om organisaties die nog niet zo ver zijn te ondersteunen. Daar beginnen we mee op een zestal regiobijeenkomsten in januari 2016. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor peuterspeelzaal-/kinderopvangondernemers en gemeenten die zich aan het oriënteren of voorbereiden zijn op de harmonisatie en al dan niet in gesprek zijn met elkaar over de invulling ervan. De bijeenkomsten hebben als doel de bezoekers te informeren over de consequenties van de harmonisatie voor hun organisatie of gemeente. Verder is er gelegenheid om ervaringen uit te wisselen met vergelijkbare organisaties of gemeenten en zo van elkaar te leren. De uitnodiging voor de bijeenkomsten vindt u in dit bericht.

Op deze regiobijeenkomsten zijn onze ambassadeurs aanwezig. Zij denken mee, beantwoorden vragen en inspireren organisaties die nog niet zover zijn, zowel op deze bijeenkomsten als in kleinere samenstellingen daarna. We stellen de ambassadeurs graag aan u voor in de bijlage bij dit bericht.

Bijlagen

Lid worden