Nieuwsbericht

Gemeenten: groot tekort aan geld voor statushouders en schuldhulp

3 maart 2016 | 2 minuten lezen

Divosa, de Nederlandse vereniging van gemeentelijke managers op het terrein van participatie, werk en inkomen heeft twee dringende boodschappen verstuurd aan Tweede Kamer en Kabinet.

Bijzonder bijstand geen duizenddingendoekje
René Paas, voorzitter van Divosa, stelt dat het Rijk de bijzondere bijstand gebruikt als ‘duizenddingendoekje om de gevolgen van bezuiningingen voor minima op te dweilen’. Dat loopt de spuigaten uit. Gemeenten leggen nu al een half miljard toe op de bijzondere bijstand. Vooral de uitgaven aan beschermingsbewind voor mensen met schulden en aan de huisvesting van vluchtelingen met een verblijfstatus stijgen snel. Lees hier de brief van Divosa. En de factsheet financien bijzondere bijstand.

De MOgroep en de sociaalwerkorganisaties zien de effecten van de schaarse middelen al langer in de wijken. Armoede, schulden en huisvesting zijn niet eens alles waar nu al een tekort zichbaar is: burgers met hulpvragen staan steeds vaker in de kou, preventie staat onder druk en de wijkenaanpak wordt ondermijnd door bezuinigingen en te zware druk op het sociaal werk. De waarschuwing van het WRR/WODC/SCP voor een nieuwe onderklasse komt niet voor niets.

Integratie statushouders is meer dan huisvesten
Divosa trekt aan de bel met betrekking tot de opvang van vluchtelingen. Donderdag 3 maart sprak de Kamer met minister Asscher over de integratie van vluchtelingen die in Nederland mogen blijven. Nu al is duidelijk dat gemeenten - en sociaal werk - daarin een belangrijke taak krijgen. 

In een brief aan de vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid vraagt Divosa aandacht voor snelle integratie van vluchtelingen. Daarvoor is een woning niet de enige basisvoorwaarde. Huisvesting op een plek waar werk is, maakt toeleiding naar werk een stuk gemakkelijker. En voldoende middelen voor uitkeringen, re-integratie en bijzondere bijstand zijn minstens zo belangrijk. Daarbij moeten Rijk en gemeenten leren van ervaringen in het verleden.

Breed sociaal domein
Integratie gaat over meer dan werk alleen. Het gaat over de kern van waar gemeenten voor staan: mensen in staat stellen een actieve rol te vervullen in de samenleving. Taalonderwijs, zorg, huisvesting en - voor zolang dat nodig is - een uitkering. Je zou kunnen beweren dat de integratie van vluchelingen de grote 'stresstest' wordt voor het gemeentelijk sociaal domein. Lees het hele bericht op de website van Divosa.
En zie het artikel en de uitgebreide reportage in NRC.

Ook de MOgroep is rond dit thema is gesprek met VNG, COA, en andere partijen. 

ContactLid worden