Goede voorbeelden

“We willen systeembarrières doorbreken”

“We willen systeembarrières doorbreken”

Bijzonder Jeugdwerk ontwikkelt nieuwe concepten om de jeugdzorg te transformeren. Dat doen ze in samenwerking met partners als...

Geplaatst door:
691

Gratis online cursus ‘Zorgen over een kind, en nu?

Uit een peiling onder ruim 500 vrijwilligers bleek dat 70% zich wel eens zorgen maakt over een kind, maar niet altijd weet wat te doen. Vandaar de gratis online cursus Zorgen over een kind, en...

Geplaatst door:
1481

Documentaire Zelfregiecentrum Weert

In Weert staat een bijzonder zorgcentrum. Deze documentaire laat een mooi beeld zien hoe de bezoekers zo laagdrempelig mogelijk welkom worden geheten en medewerkers en bezoekers samen het centrum...

Geplaatst door:
1164

Snel ingrijpen is minder huisuitzettingen

Een goed voorbeeld uit Zutphen: het aantal huurders dat een waarschuwing tot huisuitzetting krijgt, is in de afgelopen drie jaar teruggebracht van 94 tot 12 per jaar. Reden voor dit succes is dat sociaal werkers van Stichting Perspectief Zutphen, Woonbedrijf Ieder1 en gemeente Zutphen in een zeer vroeg stadium in contact treden met huurders als zij de huur niet betalen. Hierdoor kunnen problemen snel worden gesignaleerd en aangepakt, waardoor erger leed wordt voorkomen. De gemeente Zutphen wil deze succesvolle aanpak uitbreiden door ook een samenwerking aan te gaan met onder meer zorgverzekeraars en energieleveranciers.

In 2017 ontvingen nog maar 12 huurders een waarschuwing tot een huisuitzetting. Deze voorlaatste stap waarna iemand uit de huurwoning kan worden gezet, is bijna niet meer nodig. Een sociaal werker...

Geplaatst door:
792
Lid wordenContact