Ouderen & Mantelzorg

De participatiesamenleving stimuleert dat mensen langer thuis blijven wonen en een beroep doen op hun netwerk. Sociaal werkers activeren, ondersteunen buurtbewoners en versterken zo hun veerkracht in de eigen buurt. In veel gemeenten worden keukentafelgesprekken gevoerd door sociaal werkers, al dan niet verbonden aan het wijk- of buurtteam. Ze kennen de sociale kaart en werken samen met de bewoners zelf, zorgpartijen, maatschappelijke organisaties en gemeenten aan een sterke sociale basis rond ouder worden en mantelzorg in de buurt.

Sociaal werkers signalen eenzaamheid, een ongezonde leefstijl of anderen vormne van van kwetsbaarheid in een vroeg stadium. Ze maken contact en bieden individuele én collectieve oplossingen. Ze zijn creatief en het slim combineren daarvan. Ze werken samen met bewoners aan een levendige buurt, organiseren ontmoeting en dagbesteding. Ze matchen bewoners en ze zoeken, trainen en coachen hen op vrijwillige inzet.

De transitie van begeleiding en dagbesteding (van AWBZ naar Wmo) vraagt van het sociaal werk en de sociaal werkers nieuwe manieren van werken. Het vak van sociaal werker vraagt investering door gemeenten en organisaties in innovatie, reflexie en professionalisering.

Meer informatie Minder informatie

Innovatie programma's Welzijn Ouderen 2003 - 2009

Handreikingen en documenten van innovatieprogramma's van eerdere jaren zijn te vinden op de website van Vilans. U vindt op de site informatie en publicaties als: Een uitnodigende leefomgeving voor...

Uitdagingen op de markt van Welzijn Ouderen

Welzijn Ouderen is een speerpunt in het beleid van MOgroep W&MD. Deze doelgroep is volop in beweging en ontwikkeling. Om effectief op de veranderingen in te spelen en een juiste uitgangspositie nu...

Rapportage en samenvatting Benchmark Welzijn Ouderen

In het kader van het Innovatieprogramma Welzijn Ouderen 2009 Ć©n naar aanleiding van de MOgroep brochure Uitdagingen op de markt van Welzijn Ouderen is gekozen voor een benchmark onder de leden...

Eenzaamheid onder ouderen. Een aanpak die werkt

Het Fonds Sluyterman van Loo heeft naar aanleiding van een onderzoek van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NiDi) en de Vrije Universiteit Amsterdam (Sociale Gerontologie)...

Brochure 'De ouderenadviseur: cliƫntondersteuning voor ouderen'

SBOG en CMO Spectrum Gelderland gaan in op het toenemend belang van de ouderenadviseurs, het samenwerken met vrijwilligers en het kunnen waarborgen van de noodzakelijke ondersteuning voor de...
Lid wordenContact