Ouderen & Mantelzorg

De participatiesamenleving stimuleert dat mensen langer thuis blijven wonen en een beroep doen op hun netwerk. Sociaal werkers activeren, ondersteunen buurtbewoners en versterken zo hun veerkracht in de eigen buurt. In veel gemeenten worden keukentafelgesprekken gevoerd door sociaal werkers, al dan niet verbonden aan het wijk- of buurtteam. Ze kennen de sociale kaart en werken samen met de bewoners zelf, zorgpartijen, maatschappelijke organisaties en gemeenten aan een sterke sociale basis rond ouder worden en mantelzorg in de buurt.

Sociaal werkers signalen eenzaamheid, een ongezonde leefstijl of anderen vormne van van kwetsbaarheid in een vroeg stadium. Ze maken contact en bieden individuele én collectieve oplossingen. Ze zijn creatief en het slim combineren daarvan. Ze werken samen met bewoners aan een levendige buurt, organiseren ontmoeting en dagbesteding. Ze matchen bewoners en ze zoeken, trainen en coachen hen op vrijwillige inzet.

De transitie van begeleiding en dagbesteding (van AWBZ naar Wmo) vraagt van het sociaal werk en de sociaal werkers nieuwe manieren van werken. Het vak van sociaal werker vraagt investering door gemeenten en organisaties in innovatie, reflexie en professionalisering.

Meer informatie Minder informatie

Actieplan ‘Ouderen in veilige handen’

Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten (VWS) heeft de voorzitter van de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over het actieplan ‘Ouderen in veilige handen’. Voor de uitvoering daarvan...

Ouderenadviseur aan het woord

WIJZ is een welzijnsorganisatie in Zwolle met één ouderenadviseur in dienst: Wilma. Zij bezoekt zelfstandig wonende senioren. Wilma gaat gemiddeld vijf keer langs bij een klant.

Casemanager nuttig voor ouderen met dementie

Casemanagers brengen lijn en rust in de zorg voor mensen met dementie. Mantelzorgers voelen zich gesteund, weten beter de weg in dementieland en kunnen het beter hanteren als hun naaste bang,...

Betere dementiezorg dankzij Zorgstandaard Dementie

Een heldere beschrijving van de goede begeleiding, zorg en behandeling voor mensen met dementie, dat is de kern van de Zorgstandaard Dementie. Alzheimer Nederland ontwikkelde samen met diverse...
1 link toegevoegd

Buren voor Buren

Buren willen elkaar best helpen, als ze maar weten hoe. Dat bleek uit een Rotterdams onderzoek naar de wensen van ouderen. De oplossing? ‘Buren voor Buren’ ofwel het matchen van...

Samenhang kwaliteit wijk en welzijn ouderen (Even buurten)

Het transitie-experiment Even Buurten zet in op een aantal punten. Allereerst het welzijn van ouderen. Dan het sociaal kapitaal, dus welke hulpmiddelen zijn er in een wijk aanwezig om ouderen...

Het is onbelangrijk wie de leiding heeft

Verwijder de scherpe scheiding tussen de sectoren wonen, welzijn en zorg. Laat die niet meer elk hun eigen instituten, regels, belangen en brancheorganisaties hebben. Dat zegt...

Voorsprong door verbinding zorg en welzijn

In Leiden zette welzijnsorganisatie Radius samen met de gemeente en zorgorganisatie ActiVite een dagprogramma voor ouderen op. Artikel Som 5

Twee weten meer dan één

Op veel plekken bundelen dienstverleners van wonen, zorg en welzijn hun krachten. Soms richten zij hiervoor zelfs aparte stichtingen op. Wat ervaren deelnemende organisaties als plus- en...

Ouderenopvang: met of zonder zorg?

Veel welzijnsorganisaties bieden dagvoorzieningen voor ouderen op verschillenden manieren. Zo werkt Radius Welzijn uit Leiden samen met zorgaanbieder ActiVite, maar Vita Welzijn en Advies uit...
Lid wordenContact