Ouderen & Mantelzorg

De participatiesamenleving stimuleert dat mensen langer thuis blijven wonen en een beroep doen op hun netwerk. Sociaal werkers activeren, ondersteunen buurtbewoners en versterken zo hun veerkracht in de eigen buurt. In veel gemeenten worden keukentafelgesprekken gevoerd door sociaal werkers, al dan niet verbonden aan het wijk- of buurtteam. Ze kennen de sociale kaart en werken samen met de bewoners zelf, zorgpartijen, maatschappelijke organisaties en gemeenten aan een sterke sociale basis rond ouder worden en mantelzorg in de buurt.

Sociaal werkers signalen eenzaamheid, een ongezonde leefstijl of anderen vormne van van kwetsbaarheid in een vroeg stadium. Ze maken contact en bieden individuele én collectieve oplossingen. Ze zijn creatief en het slim combineren daarvan. Ze werken samen met bewoners aan een levendige buurt, organiseren ontmoeting en dagbesteding. Ze matchen bewoners en ze zoeken, trainen en coachen hen op vrijwillige inzet.

De transitie van begeleiding en dagbesteding (van AWBZ naar Wmo) vraagt van het sociaal werk en de sociaal werkers nieuwe manieren van werken. Het vak van sociaal werker vraagt investering door gemeenten en organisaties in innovatie, reflexie en professionalisering.

Meer informatie Minder informatie

Brochure zelfregie bij huiselijk geweld

De inzet van zelfregie in de aanpak van huiselijk geweld is niet nieuw. Bekend is dat de kans op duurzame oplossingen groter wordt als van cliënten een actieve bijdrage wordt gevraagd.

Barometer ouderenmishandeling

Onderzoek naar de stand van zaken van de ouderenmishandeling in Amsterdam.

Ouderen in veilige handen

Volg het actieplan tegen ouderenmishandeling in Nieuwsbrief Ouderen in veilige handen, nummer 8.
1 link toegevoegd

Vitale ouderen belangrijk voor houdbaarheid zorg

Op welke manier kan de toegenomen vitaliteit van ouderen ingezet worden voor de samenleving? Deze vraag beantwoordt advies- en onderzoeksbureau Significant in het rapport 'Vitale ouderen en de...

Genero:good practices & ideas

GENERO heeft Good Practices & Ideas voor zorg en ondersteuning van (kwetsbare) ouderen bijeengebracht, om van elkaar te leren en inspiratie op te doen voor de praktijk van ouderenzorg en...

De leeftijdsvriendelijke gemeente. Op zoek naar positief ouderenbeleid

In dit onderzoek staan we stil bij de volgende vraag: Op welke wijze kan betekenis worden gegeven aan de geconstateerde lokale verschillen tussen de omvang van de groep kwetsbare ouderen en de...

Nieuwsbrief Ouderen in Veilige Handen

De Rijksoverheid heeft een nieuwe nieuwsbrief geintroduceerd, onder de titel Ouderen in Veilige Handen . U kunt online een gratis abonnement nemen. Jaargang 1, Nummer 4, 5 oktober...

Kwetsbaar en zelfstandig

In woonservicegebieden gaan ouderen minder snel achteruit en ze blijven er langer zelfstandig. Een woonservicegebied is een wijk met een hoog niveau aan voorzieningen, bedoeld om mensen zo...

Handreiking vrijwilligers tegen ouderenmishandeling

Pesten, schelden, slaan: ouderenmishandeling is er in vele vormen en maten. Vrijwilligers die veel met senioren werken kunnen een belangrijke rol spelen in het stoppen daarvan. Het...

'Ik kan écht alles met haar bespreken'

De heer Korteschiel uit Zwolle is erg gebaat bij het werk van zijn ouderenadviseur van Wijz Zwolle.
Lid wordenContact