Ouderen & Mantelzorg

De participatiesamenleving stimuleert dat mensen langer thuis blijven wonen en een beroep doen op hun netwerk. Sociaal werkers activeren, ondersteunen buurtbewoners en versterken zo hun veerkracht in de eigen buurt. In veel gemeenten worden keukentafelgesprekken gevoerd door sociaal werkers, al dan niet verbonden aan het wijk- of buurtteam. Ze kennen de sociale kaart en werken samen met de bewoners zelf, zorgpartijen, maatschappelijke organisaties en gemeenten aan een sterke sociale basis rond ouder worden en mantelzorg in de buurt.

Sociaal werkers signalen eenzaamheid, een ongezonde leefstijl of anderen vormne van van kwetsbaarheid in een vroeg stadium. Ze maken contact en bieden individuele én collectieve oplossingen. Ze zijn creatief en het slim combineren daarvan. Ze werken samen met bewoners aan een levendige buurt, organiseren ontmoeting en dagbesteding. Ze matchen bewoners en ze zoeken, trainen en coachen hen op vrijwillige inzet.

De transitie van begeleiding en dagbesteding (van AWBZ naar Wmo) vraagt van het sociaal werk en de sociaal werkers nieuwe manieren van werken. Het vak van sociaal werker vraagt investering door gemeenten en organisaties in innovatie, reflexie en professionalisering.

Meer informatie Minder informatie

Ouderen horen erbij en doen mee!

Sociaal Werk Nederland (voorheen MOgroep) schreef een position paper dagbesteding ouderen.

Verslag en presentaties Sociaal werk voor ouderen

16 september 2015 vond de themamiddag Sociaal werk voor ouderen plaats.

Samen Doen

Samen Doen, een verslag van SamenOud in de praktijk
1 link toegevoegd

Samenvattend

Samenvattend, een bundeling van verhalen uit de eerste hand over SamenOud.
1 link toegevoegd

SamenOud Overview januari 2015

SamenOud is langzamerhand een begrip in Noord-Nederland. Waarom? Lees het in de Factsheet met de stand van zaken anno 2015

Toolkit effectieve ouderenzorg

Met de toolkit kunnen veel voorkomende geriatrische problemen systematisch worden opgespoord, gediagnosticeerd en behandeld.

Positionpaper Sterk sociaal werk voor ouderen

Met actuele ontwikkelingen, harde cijfers en aansprekende oplossingen.

Presentaties themamiddag Sterk sociaal werk voor ouderen

Presentaties van Yvonne Witter (Kenniscentrum Wonen-Zorg) en van Coen Ronde (Tinten Welzijnsgroep/UMC Groningen, SamenOud).

Factsheet Vroegopsporing bij (kwetsbare) ouderen

De factsheet is gericht aan beleidsmakers, onderzoekers, zorgverleners en andere betrokkenen bij vroegopsporing bij (kwetsbare) ouderen.

Ouderen in veilige handen

Nieuwsbrief van ministerie van VWS, actieplan 'Ouderen in veilige handen'.
Lid wordenContact