Publicatie

Knelpunten van burgerinitiatieven gebundeld

Janina van der Zande
13 september 2016 | 1 minuut lezen

Op verzoek van het Ministerie van VWS hebben kennisinstituten Vilans en Movisie een inventarisatie uitgevoerd naar knelpunten van burgerinitiatieven en hun bevindingen in het rapport Wat knelt? gepubliceerd. Uitgebreid worden knelpunten beschreven op bijvoorbeeld de gebieden van afstemming met gemeente, financiering en wet- en regelgeving.

De onderzochte groep
De onderzochte groep burgerinitiatieven is voor het grootste deel actief op het gebied maatschappelijke ondersteuning/informele zorg. Het merendeel richt zich daarbij op activiteiten en diensten die moeten bijdragen aan een prettige en sociaal leefbare omgeving waarin met name (kwetsbare) ouderen - en in een aantal gevallen ook andere kwetsbare groepen - zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.

Daarnaast richten initiatieven zich op ontmoeting en het verbinden van vraag en aanbod van informele zorg. Een relatief kleine groep biedt ook zorg thuis en enkelen bieden zorg in een door het initiatief georganiseerde woon-zorgvoorziening. Er zijn overigens meer initiatieven die aangeven dit in de toekomst ook te willen gaan aanbieden.

Burgerinitiatieven in opmars
Burgerinitiatieven, gericht op zorg en ondersteuning, zijn in opmars. Dit sluit ook goed aan bij de gewenste verandering in de samenleving - meer participatie van inwoners, onderlinge solidariteit, eigenaarschap en verantwoordelijkheid nemen vóór en mét elkaar. Toch worden er in de praktijk belemmeringen ervaren. Op basis van deze signalen heeft de Tweede Kamer in december 2015 een motie aangenomen om knelpunten van burgerinitiatieven en zorgcoöperaties in het systeem van de langdurige zorg te inventariseren.

1 document toegevoegd
Lid wordenContact