Publicatie

Sport en bewegen voor ouderen

Christiane Vermunt
25 oktober 2011 | 1 minuut lezen

Vijftigplussers willen, moeten en kunnen blijven bewegen en sporten. Maar er zijn hiervoor nog te veel drempels. MOgroep W&MD is één van de 24 organisaties die december vorig jaar een actiegericht visiedocument hebben ondertekend. Sportbonden en sportorganisaties, ouderenbonden, onderwijs- en onderzoeksinstituten, maatschappelijke organisaties en bedrijven en een zorgverzekeraar hebben daarin afgesproken actie te zullen ondernemen voor ‘Een leven lang bewegen en sporten door senioren’. Met dit document hebben de partijen zich tevens aangesloten bij de nieuwe netwerkorganisatie Fit for Life. Zie ook sport en bewegen ouderen.

1 document toegevoegd
ContactLid worden