Publicatie

Rapportage en samenvatting Benchmark Welzijn Ouderen

Christiane Vermunt
25 oktober 2011 | 1 minuut lezen

In het kader van het Innovatieprogramma Welzijn Ouderen 2009 én naar aanleiding van de MOgroep brochure Uitdagingen op de markt van Welzijn Ouderen is gekozen voor een benchmark onder de leden van het pluspakket. Het bureau ICSB Marketing en Strategie heeft een overzichtsrapportage geschreven die een goede indicatie van de stand van zaken bij Welzijn Ouderen geeft. Op basis van de stand van zaken (kengetallen, aanbod en vraagontwikkeling) wordt de marktoriëntatie van de sector beschreven. Ook de ontwikkeling die WO wenst te effectueren, wordt duidelijk. Tot slot komt de behoefte aan ondersteuning voor vervolgactiviteiten aan bod.

2 documenten toegevoegd
Lid wordenContact