Publicatie

Eenzaamheid onder ouderen. Een aanpak die werkt

Hedy Raden Soedjono
18 oktober 2011 | 1 minuut lezen

Het Fonds Sluyterman van Loo heeft naar aanleiding van een onderzoek van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NiDi) en de Vrije Universiteit Amsterdam (Sociale Gerontologie) een brochure uitgegeven met do’s en don'ts bij het bestrijden van eenzaamheid onder ouderen.

MOgroep W&MD is een van de 14 partners die zich hebben aangesloten bij Coalitie Erbij. Coalitie Erbij stelt zich als doel eenzaamheid in Nederland slagvaardig tegen te gaan. Met dit netwerk kan een meer samenhangende en effectieve aanpak van eenzaamheid gerealiseerd worden. Coalitie Erbij werkt dit nader uit door: een bewustwordingscampagne; toegepast onderzoek naar eenzaamheid en het bevorderen van lokale samenwerking. Zie ook: Website Coalitie Erbij en Eenzaam

1 document toegevoegd
Lid wordenContact