Themaoverzicht

Ouderen & Mantelzorg

Werkvelden sociaal werk

De participatiesamenleving stimuleert dat mensen langer thuis blijven wonen en een beroep doen op hun netwerk. Sociaal werkers activeren, ondersteunen buurtbewoners en versterken zo hun eigen kracht. In veel gemeenten worden keukentafelgesprekken gevoerd door sociaal werkers, al dan niet verbonden aan het wijk- of buurtteam. Ze kennen de sociale kaart en werken samen met zorgpartijen, maatschappelijke organisaties en gemeenten. Ze kunnen signalen van kwetsbaarheid vroeg signaleren. Ze zoeken en bieden individuele én collectieve oplossingen, en zijn creatief in het slim combineren daarvan. Ze werken samen met bewoners en zoeken, trainen en coachen hen op vrijwillige inzet. De transitie van begeleiding en dagbesteding (van AWBZ naar Wmo) vraagt van het sociaal werk en de sociaal werkers nieuwe manieren van werken. Het vak vergt investering in innovatie, reflexie en professionalisering.

Publicatie

Eenzaamheid onder ouderen. Een aanpak die werkt

Het Fonds Sluyterman van Loo heeft naar aanleiding van een onderzoek van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NiDi) en de Vrije Universiteit Amsterdam (Sociale Gerontologie) een brochure uitgegeven met do’s en don'ts bij het bestrijden van eenzaamheid onder ouderen.

MOgroep W&MD is een van de 14 partners die zich hebben aangesloten bij Coalitie Erbij. Coalitie Erbij stelt zich als doel eenzaamheid in Nederland slagvaardig tegen te gaan. Met dit netwerk kan een meer samenhangende en effectieve aanpak van eenzaamheid gerealiseerd worden. Coalitie Erbij werkt dit nader uit door: een bewustwordingscampagne; toegepast onderzoek naar eenzaamheid en het bevorderen van lokale samenwerking. Zie ook: Website Coalitie Erbij en Eenzaam

Details

Geplaatst op: 18 oktober 2011
Geplaatst door:
Hedy Raden Soedjono
Trefwoorden: eenzaamheid, ouderen
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten