Publicatie

Brochure 'De ouderenadviseur: cliëntondersteuning voor ouderen'

Hedy Raden Soedjono
18 oktober 2011 | 1 minuut lezen

SBOG en CMO Spectrum Gelderland gaan in op het toenemend belang van de ouderenadviseurs, het samenwerken met vrijwilligers en het kunnen waarborgen van de noodzakelijke ondersteuning voor de groeiende groep ouderen. Recente ontwikkelingen van de doelgroep ouderen worden gekoppeld aan de gevolgen voor het werk van ouderenadviseurs. Een losbladige handreiking over samenwerking tussen professionele- en vrijwillige ouderenadviseurs is aan de brochure toegevoegd.

2 documenten toegevoegd
Lid wordenContact