Themaoverzicht

Ouderen & Mantelzorg

Werkvelden sociaal werk

De participatiesamenleving stimuleert dat mensen langer thuis blijven wonen en een beroep doen op hun netwerk. Sociaal werkers activeren, ondersteunen buurtbewoners en versterken zo hun eigen kracht. In veel gemeenten worden keukentafelgesprekken gevoerd door sociaal werkers, al dan niet verbonden aan het wijk- of buurtteam. Ze kennen de sociale kaart en werken samen met zorgpartijen, maatschappelijke organisaties en gemeenten. Ze kunnen signalen van kwetsbaarheid vroeg signaleren. Ze zoeken en bieden individuele én collectieve oplossingen, en zijn creatief in het slim combineren daarvan. Ze werken samen met bewoners en zoeken, trainen en coachen hen op vrijwillige inzet. De transitie van begeleiding en dagbesteding (van AWBZ naar Wmo) vraagt van het sociaal werk en de sociaal werkers nieuwe manieren van werken. Het vak vergt investering in innovatie, reflexie en professionalisering.

Publicaties

 

Inspiratiebundel Prettig oud in eigen buurt - Erasmus School of Health Policy & Management en Movisie

Wat hebben ouderen nodig om op een fijne manier in hun buurt te kunnen blijven wonen? Welke barrières zien of ervaren zij? Hoe willen of kunnen zij sociaal betrokken blijven?

-
1028

Samen recht doen aan gemeenschapskracht

Naar aanleiding van de 1e NATIONALE DIALOOG Gemeenschapskracht op 17 mei in Stadion Galgenwaard te Utrecht is de brochure Samen recht doen aan gemeenschapskracht (PDF) verschenen. Een gids over...

-
928

Van Mens Tot Mens

Magazine van vereniging Humanitas, uitgave juli 2018

-
1242

Sjef gaat los!

Sociaal Werker van het Jaar Sjef van der Klein vertelt over zijn werk.

-
916

Samen Doen

Samen Doen, een verslag van SamenOud in de praktijk

-
1410

Samenvattend

Samenvattend, een bundeling van verhalen uit de eerste hand over SamenOud.

-
1323

SamenOud Overview januari 2015

SamenOud is langzamerhand een begrip in Noord-Nederland. Waarom? Lees het in de Factsheet met de stand van zaken anno 2015

-
1068

Brochure zelfregie bij huiselijk geweld

De inzet van zelfregie in de aanpak van huiselijk geweld is niet nieuw. Bekend is dat de kans op duurzame oplossingen groter wordt als van cliënten een actieve bijdrage wordt gevraagd.

-
6077

Ouderen in veilige handen

Volg het actieplan tegen ouderenmishandeling in Nieuwsbrief Ouderen in veilige handen, nummer 8.

Monique Kaasjager
-
822

Vitale ouderen belangrijk voor houdbaarheid zorg

Op welke manier kan de toegenomen vitaliteit van ouderen ingezet worden voor de samenleving? Deze vraag beantwoordt advies- en onderzoeksbureau Significant in het rapport 'Vitale ouderen en de...

Monique Kaasjager
-
814
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten