Ouderen & Mantelzorg

De participatiesamenleving stimuleert dat mensen langer thuis blijven wonen en een beroep doen op hun netwerk. Sociaal werkers activeren, ondersteunen buurtbewoners en versterken zo hun veerkracht in de eigen buurt. In veel gemeenten worden keukentafelgesprekken gevoerd door sociaal werkers, al dan niet verbonden aan het wijk- of buurtteam. Ze kennen de sociale kaart en werken samen met de bewoners zelf, zorgpartijen, maatschappelijke organisaties en gemeenten aan een sterke sociale basis rond ouder worden en mantelzorg in de buurt.

Sociaal werkers signalen eenzaamheid, een ongezonde leefstijl of anderen vormne van van kwetsbaarheid in een vroeg stadium. Ze maken contact en bieden individuele én collectieve oplossingen. Ze zijn creatief en het slim combineren daarvan. Ze werken samen met bewoners aan een levendige buurt, organiseren ontmoeting en dagbesteding. Ze matchen bewoners en ze zoeken, trainen en coachen hen op vrijwillige inzet.

De transitie van begeleiding en dagbesteding (van AWBZ naar Wmo) vraagt van het sociaal werk en de sociaal werkers nieuwe manieren van werken. Het vak van sociaal werker vraagt investering door gemeenten en organisaties in innovatie, reflexie en professionalisering.

Meer informatie Minder informatie

Laatste nieuws

Nieuws |

Vergrijzing oplossen met mantelzorg?

Brabant vergrijst de komende jaren in rap tempo.

Nieuws |

IGZ:82 meldingen ouderenmishandeling

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft de afgelopen vier maanden 82 meldingen van ouderenmishandeling ontvangen. Het...

Nieuws |

Swinhove Groep wint internationale prijs met Diverz

De Swinhove Groep in Zwijndrecht heeft een internationale prijs ontvangen voor haar wijkprojecten voor ouderen. Onder de naam...

Nieuws |

Experiment met nieuw zorgmodel voor ouderen

In de gemeenten Stadskanaal, Veendam en Pekela start een experiment met een nieuw zorgmodel voor de ouderenzorg: SamenOud....

Nieuws |

wonen welzijn zorg

Gebruikers aan het stuur in woonservicegebieden

De komende jaren zullen bewoners het roer gaan overnemen van...

Lid wordenContact