Themaoverzicht

Ouderen & Mantelzorg

Werkvelden sociaal werk

De participatiesamenleving stimuleert dat mensen langer thuis blijven wonen en een beroep doen op hun netwerk. Sociaal werkers activeren, ondersteunen buurtbewoners en versterken zo hun eigen kracht. In veel gemeenten worden keukentafelgesprekken gevoerd door sociaal werkers, al dan niet verbonden aan het wijk- of buurtteam. Ze kennen de sociale kaart en werken samen met zorgpartijen, maatschappelijke organisaties en gemeenten. Ze kunnen signalen van kwetsbaarheid vroeg signaleren. Ze zoeken en bieden individuele én collectieve oplossingen, en zijn creatief in het slim combineren daarvan. Ze werken samen met bewoners en zoeken, trainen en coachen hen op vrijwillige inzet. De transitie van begeleiding en dagbesteding (van AWBZ naar Wmo) vraagt van het sociaal werk en de sociaal werkers nieuwe manieren van werken. Het vak vergt investering in innovatie, reflexie en professionalisering.

Nieuwsbericht

Odensehuis: een plek en een stem voor mensen met dementie

Op 22 september 2020 geplaatst door

Een Odensehuis is een informatie-, advies- en ontmoetingsplek voor mensen met (beginnende) dementie, mantelzorgers en hun familie en vrienden. Er is ruimte voor ontmoeting, ondersteuning, activiteiten en advies.  Een Odensehuis biedt  een stem aan mensen met dementie en de mantelzorgers. Het is een veilige plek naast hun eigen woonomgeving waar ze zich’ thuis’ kunnen voelen.

Het Landelijk Platform Odensehuizen (LPO) helpt startende en operationele Odense huizen in heel Nederland. In de afgelopen jaren zijn er ruim 40 gestart en nog 10 in een opstartfase. Het LPO draagt zorg voor de ondersteuning en advisering.

Ook de Odensehuizen worden getroffen door Covid-19. Hierdoor staan de Odensehuizen en meerdere sociale voorzieningen onder hoge druk vanwege de grote tekorten waar veel gemeenten door getroffen worden. In veel gemeenten wordt nu voor een kortzichtige oplossing gekozen en wordt er bezuinigd op ontmoetingscentra voor ouderen en ook op Odensehuizen. En dat terwijl de Odensehuizen voornamelijk met vrijwilligers werken en er dus lage kosten zijn. Ook staat vast dat mensen met beginnende dementie die gebruik maken van een Odensehuis pas later gebruik maken van de zorg. Fijner voor de mensen en juist goedkoper voor de gemeente!

Deze groep is extra kwetsbaar, het sluiten van deze en andere voorzieningen in de dagbesteding isoleert deze  groep, hun naasten,de mantelzorgers en de verzorgers in de buurten en wijken. Het Landelijk Platform Odensehuizen doet een vurig pleidooi deze voorzieningen en het Odensehuis in het bijzonder te ontzien en in de komende tijd waarin we de periode na Cobid-19 met elkaar moeten inrichten.

Kijk voor meer informatie op www.odensehuizen.nl

Lees ook de blog van Lex Staal, waarin hij een pleidooi doet om juist te investeren in kwetsbare wijken
 

Trefwoorden: odensehuizen
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten