Themaoverzicht

Ouderen & Mantelzorg

Werkvelden sociaal werk

De participatiesamenleving stimuleert dat mensen langer thuis blijven wonen en een beroep doen op hun netwerk. Sociaal werkers activeren, ondersteunen buurtbewoners en versterken zo hun eigen kracht. In veel gemeenten worden keukentafelgesprekken gevoerd door sociaal werkers, al dan niet verbonden aan het wijk- of buurtteam. Ze kennen de sociale kaart en werken samen met zorgpartijen, maatschappelijke organisaties en gemeenten. Ze kunnen signalen van kwetsbaarheid vroeg signaleren. Ze zoeken en bieden individuele én collectieve oplossingen, en zijn creatief in het slim combineren daarvan. Ze werken samen met bewoners en zoeken, trainen en coachen hen op vrijwillige inzet. De transitie van begeleiding en dagbesteding (van AWBZ naar Wmo) vraagt van het sociaal werk en de sociaal werkers nieuwe manieren van werken. Het vak vergt investering in innovatie, reflexie en professionalisering.

Nieuwsbericht

Dagbesteding dementie in tijden van corona

Op 9 juli 2020 geplaatst door

Dagbesteding in tijden van corona: hoe zorg je als professional in zorg en welzijn dat aan de wensen van de cliënt tegemoet kan worden gekomen, hoe houd je distantie en nabijheid in balans en hoe krijgt daginvulling concreet vorm? Over deze en andere vragen boog Dementiezorg voor Elkaar zich door een veldinventarisatie te houden en een online webinar te organiseren.

In dit artikel bespreken we de opbrengsten van de inventarisatie en webinar aan de hand van vier topics:

1. Dagbesteding is cruciaal voor mensen met dementie én voor hun naasten
2. Onderzoeksresultaten van de uitvraag onder aanbieders
3. Handreiking en tips hoe dagbesteding vorm kan krijgen in tijden van corona
4. Reflectie op het voorgaande

Zie voor het hele artikel de website van dementiezorgvoorelkaar; met overzicht handreikingen enz.
Verder lezen: Esther de Bie over hoe start je ontmoeting weer op in de wijk, voor 70-plussers. 
En: Jenny Zwijnenburg over slim werken in coronatijd. 

Bron: dementiezorgvoorelkaar
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten