Themaoverzicht

Ouderen & Mantelzorg

Werkvelden sociaal werk

De participatiesamenleving stimuleert dat mensen langer thuis blijven wonen en een beroep doen op hun netwerk. Sociaal werkers activeren, ondersteunen buurtbewoners en versterken zo hun eigen kracht. In veel gemeenten worden keukentafelgesprekken gevoerd door sociaal werkers, al dan niet verbonden aan het wijk- of buurtteam. Ze kennen de sociale kaart en werken samen met zorgpartijen, maatschappelijke organisaties en gemeenten. Ze kunnen signalen van kwetsbaarheid vroeg signaleren. Ze zoeken en bieden individuele én collectieve oplossingen, en zijn creatief in het slim combineren daarvan. Ze werken samen met bewoners en zoeken, trainen en coachen hen op vrijwillige inzet. De transitie van begeleiding en dagbesteding (van AWBZ naar Wmo) vraagt van het sociaal werk en de sociaal werkers nieuwe manieren van werken. Het vak vergt investering in innovatie, reflexie en professionalisering.

Nieuwsbericht

Infographic zingevingsvragen: bij wie kun je terecht?

Op 17 juni 2020 geplaatst door

Agora heeft een infographic ontwikkeld over zingevingsvragen voor vrijwilligers en professionals uit het sociaal domein en de zorg.

In de palliatieve fase beseffen mensen dat ze in de laatste fase van hun leven zitten, wat niet wil zeggen dat ze (al) terminaal zijn. In het begin van die fase hebben ze nauwe contacten met hun huisarts, (wijk)verpleging en natuurlijk met hun naaste familie. In die periode kunnen veel zingevingsvragen opkomen.

Het is goed om te weten dat er in de lokale gemeenschap kundige vrijwilligers en professionals zijn op wie zij een beroep kunnen doen. De infographic laat de verwijsmogelijkheden zien van de huisarts, de POH-GGz en de (wijk)verpleging.

In één oogopslag
Je ziet in één oogopslag wie er allemaal een stukje mee kunnen lopen op het levenspad van iemand die een ongeneeslijk aandoening heeft. En ook bij wie ze met welke vragen terecht kunnen.

Met deze infographic wil Agora alle vrijwilligers en professionals uit de zorg en het sociale domein stimuleren het gesprek over zingeving te starten. Zingeving is, naast de fysieke, sociale en psychologische, één van de vier dimensies die in een mensenleven steeds naar boven komen. Bij de zorg voor mensen met een ongeneeslijke aandoening pleit Agora voor de palliatieve benadering. In deze benadering komen alle vier de dimensies aan bod.

Luisterend oor
Wie ziek is, of oud, en met zingevingsvragen zit, krijgt een gesubsidieerd luisterend oor. Om ervoor te zorgen dat ze ‘existentieel niet meer eenzaam zijn’. Lees meer hierover in dit nieuwsbericht

 

Bijlagen

Bron: agora
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten