Themaoverzicht

Ouderen & Mantelzorg

Werkvelden sociaal werk

De participatiesamenleving stimuleert dat mensen langer thuis blijven wonen en een beroep doen op hun netwerk. Sociaal werkers activeren, ondersteunen buurtbewoners en versterken zo hun eigen kracht. In veel gemeenten worden keukentafelgesprekken gevoerd door sociaal werkers, al dan niet verbonden aan het wijk- of buurtteam. Ze kennen de sociale kaart en werken samen met zorgpartijen, maatschappelijke organisaties en gemeenten. Ze kunnen signalen van kwetsbaarheid vroeg signaleren. Ze zoeken en bieden individuele én collectieve oplossingen, en zijn creatief in het slim combineren daarvan. Ze werken samen met bewoners en zoeken, trainen en coachen hen op vrijwillige inzet. De transitie van begeleiding en dagbesteding (van AWBZ naar Wmo) vraagt van het sociaal werk en de sociaal werkers nieuwe manieren van werken. Het vak vergt investering in innovatie, reflexie en professionalisering.

Nieuwsbericht

Tips voor mantelzorgers

Op 30 april 2020 geplaatst door

Afgelopen week heeft VWS o.a. een handreiking Mantelzorg gepubliceerd. 
Een samenwerking vanuit GGZ-partijen met Movisie, Trimbos en Mantenzorg.nl levert een helder advies. Hij is gericht op mensen met psychische klachten en daarmee deels ook gericht op de doelgroep van het sociaal werk.
Ten opzichte van de VWS handreiking wordt hier meer gewerkt vanuit het lokale netwerk (wijk/buurt/gemeente) en wordt er samenwerking gezocht. Immers daar liggen de kansen en mogelijkheden. Landelijke bellijnen borgen de 7x24 uur bereikbaarheid. Maar in veel gevallen wordt er ook praktische ondersteuning gevraagd.
Mensen kunnen psychotisch worden als ze een praktisch probleem hebben en daar geen oplossing voor hebben; wie kan voor mij boodschappen doen, de hond uitlaten, etc.
Effectieve ondersteuning zit hem veelal in de dagelijkse dingen en lokaal.

De handreiking is gericht op de ondersteuning van Mantelzorgers. Zij vormen de eerste ondersteuningsschil in de zorg. Met het ondersteunen van mantelzorgers kunnen we die hulp leveren die inwoners ook nodig hebben. Des te belangrijk is het daarom dat deze informele zorg, vaak familie of iemand uit het directe netwerk, alle ondersteuning krijgt die zij nodig hebben; praktisch, direct, niet bureaucratisch een aansluitend op de behoefte van het systeem.
Daarmee laten we ook de waardering zien. Immers mantelzorgers weten vaak het beste wat er speelt bij de hulpvrager, wat nodig is, wat lastig gaat, waar écht het probleem ligt.

Om hen te ondersteunen de Tips voor gemeenten en top10 tips voor mantelzorgers. Waar mogelijk zend ze digitaal door en gebruik ze ter inspiratie. Heb je vragen of opmerkingen, bel of mail met Johan Huttinga via huttinga@sociaalwerk.nl

Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten