Themaoverzicht

Ouderen & Mantelzorg

Werkvelden sociaal werk

De participatiesamenleving stimuleert dat mensen langer thuis blijven wonen en een beroep doen op hun netwerk. Sociaal werkers activeren, ondersteunen buurtbewoners en versterken zo hun eigen kracht. In veel gemeenten worden keukentafelgesprekken gevoerd door sociaal werkers, al dan niet verbonden aan het wijk- of buurtteam. Ze kennen de sociale kaart en werken samen met zorgpartijen, maatschappelijke organisaties en gemeenten. Ze kunnen signalen van kwetsbaarheid vroeg signaleren. Ze zoeken en bieden individuele én collectieve oplossingen, en zijn creatief in het slim combineren daarvan. Ze werken samen met bewoners en zoeken, trainen en coachen hen op vrijwillige inzet. De transitie van begeleiding en dagbesteding (van AWBZ naar Wmo) vraagt van het sociaal werk en de sociaal werkers nieuwe manieren van werken. Het vak vergt investering in innovatie, reflexie en professionalisering.

Nieuwsbericht

Koploper-gemeenten Clientondersteuning gezocht !

Op 10 september 2019 geplaatst door

Het afgelopen jaar heeft VWS onderzoek gedaan naar de clientondersteuning. Duidelijk is dat niet iedereen bekend is met clientondersteuning en dat dit nog ontwikkeling vraagt. Met name door de verschillende financieringsvormen van zorg (Wmo, WLZ) waar burgers gebruik van kunnen maken wordt specifieke en over-all kennis gevraagd.

In de afgelopen twee jaar is daar in verschillende gemeenten (27 gemeenten en 2 regio’s) mee geëxperimenteerd. Op dit moment worden opnieuw koplopers gezocht.

Gemeenten kunnen zich hiervoor aanmelden. Het belang voor de welzijnsorganisatie hierin is groot. Omdat clientondersteuning een kwaliteit is die binnen  de methode van werken overal aanwezig is.

Dit specifieke traject geeft echtre extra de mogelijkheid om je als organisatie te profileren aan de voorkant van het sociaal domein; ‘de toegang’. 

Het Koploperproject faciliteert en stimuleert de kennisontwikkeling en -uitwisseling tussen gemeenten, aanbieders en inwoners. Ook vervullen koplopergemeenten een ambassadeursrol in de regio. De koplopergemeente kiest zelf de gewenste ontwikkelrichting, thema’s en eventueel de doelgroepen die ze beter wil gaan bedienen. Koplopers ontplooien activiteiten om in hun regio het belang van de functie uit te dragen en de geleerde lessen te delen, de zogenaamde ambassadeursfunctie. Verder gaan koplopers lokaal of samen met regiogemeenten aan de slag met een vorm van doorontwikkeling van cliëntondersteuning. Gedurende het koploperschap worden goede voorbeelden gesignaleerd, beschreven en verspreid.

Sociala Werk Nederland roept sociaalwerkorgansiaties die vinden dat zij in dit profiel pasen op om samen met hun gemeente(n) deze handschoen op te pakken! De sluitingsdatum voor kandidaat-koplopergemeenten is 7 oktober. 13 november is er een eerste bijeenkomst voor geïnteresseerde gemeenten.
Zie de bijlage en de website van Movisie, hier. 

Ook is het mogelijk dat uw gemeente zich informeert hierover. In dat geval is het goed om de betrokkenheid te laten zien en mee te gaan.

Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten