Themaoverzicht

Ouderen & Mantelzorg

Werkvelden sociaal werk

De participatiesamenleving stimuleert dat mensen langer thuis blijven wonen en een beroep doen op hun netwerk. Sociaal werkers activeren, ondersteunen buurtbewoners en versterken zo hun eigen kracht. In veel gemeenten worden keukentafelgesprekken gevoerd door sociaal werkers, al dan niet verbonden aan het wijk- of buurtteam. Ze kennen de sociale kaart en werken samen met zorgpartijen, maatschappelijke organisaties en gemeenten. Ze kunnen signalen van kwetsbaarheid vroeg signaleren. Ze zoeken en bieden individuele én collectieve oplossingen, en zijn creatief in het slim combineren daarvan. Ze werken samen met bewoners en zoeken, trainen en coachen hen op vrijwillige inzet. De transitie van begeleiding en dagbesteding (van AWBZ naar Wmo) vraagt van het sociaal werk en de sociaal werkers nieuwe manieren van werken. Het vak vergt investering in innovatie, reflexie en professionalisering.

Nieuwsbericht

Twee subsidieoproepen Minder eenzaamheid Ouderen - Vooraanmelden uiterlijk 12 september!

Op 29 augustus 2019 geplaatst door

Om eenzaamheid onder ouderen duurzaam terug te dringen, kan subsidie worden aangevraagd voor de opzet, uitwerking en beschrijving van startende en bestaande lokale initiatieven tegen eenzaamheid. Deze regeling is een initiatief vanuit het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). In het kader hiervan zijn door het programma Langdurige Zorg en Ondersteuning (LZO)  twee subsidieoproepen om eenzaamheid onder ouderen te verminderen geopend. 

Subsidieoproepen voor startende en bestaande lokale intitiatieven
Deze subsidieoproepen ondersteunen aanvragers bij hun lokale startende en bestaande initiatieven die als doel hebben het voorkomen of verminderen van eenzaamheid bij ouderen. Er kan maximaal €15.000,- worden aangevraagd voor startende initiatieven en €25.000,- voor bestaande initiatieven. Op deze pagina van ZonMW vindt u de beschrijving van de randvoorwaarden.

Wie kan aanvragen en hoe dient u deze aanvraag in?
De aanvragers van deze subsidies moeten direct betrokken zijn bij (eenzame) ouderen of samenwerken met (een) lokale organisatie(s) die bij ouderen betrokken is. U kunt alleen een subsidieaanvraag indienen als u uiterlijk 12 september 2019 (om 14.00 uur) een vooraanmelding heeft gedaan. U kunt uw vooraanmelding bij ZonMW doen via dit online registratieformulier.
De definitieve subsidieaanvraag moet uiterlijk 8 oktober 2019 binnen zijn.

Meer informatie

Bron: ZonMw
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten