Themaoverzicht

Ouderen & Mantelzorg

Werkvelden sociaal werk

De participatiesamenleving stimuleert dat mensen langer thuis blijven wonen en een beroep doen op hun netwerk. Sociaal werkers activeren, ondersteunen buurtbewoners en versterken zo hun eigen kracht. In veel gemeenten worden keukentafelgesprekken gevoerd door sociaal werkers, al dan niet verbonden aan het wijk- of buurtteam. Ze kennen de sociale kaart en werken samen met zorgpartijen, maatschappelijke organisaties en gemeenten. Ze kunnen signalen van kwetsbaarheid vroeg signaleren. Ze zoeken en bieden individuele én collectieve oplossingen, en zijn creatief in het slim combineren daarvan. Ze werken samen met bewoners en zoeken, trainen en coachen hen op vrijwillige inzet. De transitie van begeleiding en dagbesteding (van AWBZ naar Wmo) vraagt van het sociaal werk en de sociaal werkers nieuwe manieren van werken. Het vak vergt investering in innovatie, reflexie en professionalisering.

Nieuwsbericht

Jenny en Sjef zoeken 100 Keer: casussen - sociaal werk (55+)

Op 5 juni 2019 geplaatst door

We zijn op zoek naar 100 verhalen waarin waarin sociaal werkers zoals jij het verschil maken voor ouderen.
We willen je vragen om een casus met ons te delen. Op deze site vind je informatie over wat we precies vragen en waarom dat er toe doet. 

We zullen ons eerst even voorstellen.
Wij zijn Sjef van der Klein en Jenny Zwijnenburg, beiden sociaal werker én oud-sociaalwerker-van het jaar. Vanuit het programma ‘Langer Thuis’ van het ministerie van VWS en 21 partners (waaronder VNG en Social Werk Nederland) zijn wij gevraagd om een onderzoeksproject  uit te voeren naar de betekenis en waarde die het werk van sociaal werkers in de ‘sociale basis’ voor ouderen heeft. Het programma ‘Langer thuis’ richt zich op het ontwikkelen van mogelijkheden voor ouderen om op een prettige manier langer zelfstandig thuis te blijven wonen. 

We merken dat beleidsmakers steeds meer inzien dat de inzet van sociaal werkers onmisbaar is voor thuiswonende ouderen. Zelf weten we als sociaal werkers heel goed wat ons werk betekent voor de mensen waarmee we werken.

Voor de buitenwereld is het echter niet altijd duidelijk wat we precies doen.
Dat is ook niet zo vreemd, het werk van sociaal werkers heeft veel verschillende vormen. Het richt zich op ouderen met heel diverse persoonskenmerken en speelt zich af in heel verschillende contexten.
Daarbij zijn we tot nu toe als beroepsgroep niet zo sterk geweest in het verkondigen van ons verhaal.
Dat maakt ons een makkelijk ‘doelwit’ voor bezuinigingen. Dit terwijl de preventieve inzet van sociaal werk juist kan zorgen voor kostenbesparingen in de zorg. Het is hard nodig dat we aan de partijen die ons werk financieren sterker willen laten zien wat de waarde is van ons werk.

Help je mee?
Voor de eerste fase van ons project( 5 juni - 9 juli) verzamelen we 100 goede voorbeelden van sociaal werk voor ouderen in de vorm van (geanonimiseerde) succescasussen. Hiermee proberen we ons vakmanschap aan de buitenwereld te laten zien. Op de website '100 keer sociaal werk' vind je het formulier om je casus op te beschrijven. Let op: je ontvangt 15-30 euro per casus. Onderaan de pagina vind je een knop waarmee je het format kunt downloaden en informatie over de onkostenvergoeding die we bieden!

Twijfel je er aan om je verhaal in te sturen?
Je kunt er op rekenen dat er echt iets mee gedaan wordt. De casussen zijn namelijk dé manier om ons vakmanschap aan de buitenwereld te presenteren. De onderzoeksresultaten worden met de betrokken beleidsambtenaren en de betrokken partners van het programma ‘Langer thuis’ besproken, wat hopelijk leidt tot investering in het werk van sociaal werkers. Per ingediende casus kun je ook een vergoeding ontvangen tussen de €15 - €30,-   

Meer informatie over het project is te vinden op: https://www.100keersociaalwerk.nl/

Bron: 100 keer sociaal werk
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten