Nieuwsbericht

Voortgang subsidieregeling inzet geestelijk verzorgers in de thuissituatie

16 mei 2019 | 2 minuten lezen

Vanaf 1 januari 2019 maakt een nieuwe subsidieregeling de inzet van geestelijk verzorgers in de thuissituatie mogelijk. Sociaal Werk Nederland heeft zitting in de stuurgroep hierover, en werkt met een aantal organisaties samen aan de informatie over de inzet en subsidies. Ons advies: zoek nu al contact met het palliatieve netwerk in uw regio. Eerder publiceerden we al een factsheet met uitleg over de regeling, de nieuwste informatie vindt u hieronder in de downloads/factsheets.

Kort samengevat:
Factsheet 1
 (versie maart 2019) geeft een eerste antwoord op de meest dringende vragen. De huidige regeling richt zich via netwerken palliatieve zorg op drie groepen: 1) mensen van 50 jaar en ouder; 2) patiënten in de palliatieve fase (inclusief naasten); 3) kinderen in de palliatieve fase en hun naasten. De netwerken voor de kinderpalliatieve zorg kunnen uit extra middelen zowel geestelijk verzorgers als rouw- en verliesbegeleiders inschakelen.

In Factsheet 2 (versie april 2019) hebben we de nieuwste informatie voor u op een rijtje gezet.

De subsidieregeling en Inzet middelen: via netwerk PZ
De regeling vloeit voort uit de brief van minister Hugo de Jonge aan de Tweede Kamer over geestelijke verzorging d.d. 8 oktober 2018. De minister heeft ervoor gekozen om de extra middelen voor geestelijke verzorging in 2019 en 2020 beschikbaar te stellen via een ophoging van de bijdrage aan de landelijke netwerken palliatieve zorg in de subsidieregeling Palliatieve terminale zorg. Dit is de snelste en meest directe manier om de regio’s te bereiken. De middelen zijn nadrukkelijk niet alleen bedoeld voor palliatieve patiënten, maar ook voor thuiswonende ouderen en naasten. Daarnaast zijn de middelen bedoeld voor de financiering van het participeren in multidisciplinair overleg (MDO) en van uren als docent voor bijscholing van professionals (o.a. zorgverleners, sociaal werkers, geestelijk verzorgers) en vrijwilligers.

Hoe kom je als sociaalwerkorganisatie in contact met de juiste personen?
Zoek zelf pro-actief contct met het palliatieve netwerk in uw regio: bij hen kunt u subsidievragen neerleggen voor de gratis training geestelijke verzorging.

Te downloaden documenten

Lid wordenContact