Themaoverzicht

Ouderen & Mantelzorg

Werkvelden sociaal werk

De participatiesamenleving stimuleert dat mensen langer thuis blijven wonen en een beroep doen op hun netwerk. Sociaal werkers activeren, ondersteunen buurtbewoners en versterken zo hun eigen kracht. In veel gemeenten worden keukentafelgesprekken gevoerd door sociaal werkers, al dan niet verbonden aan het wijk- of buurtteam. Ze kennen de sociale kaart en werken samen met zorgpartijen, maatschappelijke organisaties en gemeenten. Ze kunnen signalen van kwetsbaarheid vroeg signaleren. Ze zoeken en bieden individuele én collectieve oplossingen, en zijn creatief in het slim combineren daarvan. Ze werken samen met bewoners en zoeken, trainen en coachen hen op vrijwillige inzet. De transitie van begeleiding en dagbesteding (van AWBZ naar Wmo) vraagt van het sociaal werk en de sociaal werkers nieuwe manieren van werken. Het vak vergt investering in innovatie, reflexie en professionalisering.

Nieuwsbericht

Voortgang subsidieregeling inzet geestelijk verzorgers in de thuissituatie

Op 16 mei 2019 geplaatst door

Vanaf 1 januari 2019 maakt een nieuwe subsidieregeling de inzet van geestelijk verzorgers in de thuissituatie mogelijk. Sociaal Werk Nederland heeft zitting in de stuurgroep hierover, en werkt met een aantal organisaties samen aan de informatie over de inzet en subsidies. Ons advies: zoek nu al contact met het palliatieve netwerk in uw regio. Eerder publiceerden we al een factsheet met uitleg over de regeling, de nieuwste informatie vindt u hieronder in de downloads/factsheets.

Kort samengevat:
Factsheet 1
 (versie maart 2019) geeft een eerste antwoord op de meest dringende vragen. De huidige regeling richt zich via netwerken palliatieve zorg op drie groepen: 1) mensen van 50 jaar en ouder; 2) patiënten in de palliatieve fase (inclusief naasten); 3) kinderen in de palliatieve fase en hun naasten. De netwerken voor de kinderpalliatieve zorg kunnen uit extra middelen zowel geestelijk verzorgers als rouw- en verliesbegeleiders inschakelen.

In Factsheet 2 (versie april 2019) hebben we de nieuwste informatie voor u op een rijtje gezet.

De subsidieregeling en Inzet middelen: via netwerk PZ
De regeling vloeit voort uit de brief van minister Hugo de Jonge aan de Tweede Kamer over geestelijke verzorging d.d. 8 oktober 2018. De minister heeft ervoor gekozen om de extra middelen voor geestelijke verzorging in 2019 en 2020 beschikbaar te stellen via een ophoging van de bijdrage aan de landelijke netwerken palliatieve zorg in de subsidieregeling Palliatieve terminale zorg. Dit is de snelste en meest directe manier om de regio’s te bereiken. De middelen zijn nadrukkelijk niet alleen bedoeld voor palliatieve patiënten, maar ook voor thuiswonende ouderen en naasten. Daarnaast zijn de middelen bedoeld voor de financiering van het participeren in multidisciplinair overleg (MDO) en van uren als docent voor bijscholing van professionals (o.a. zorgverleners, sociaal werkers, geestelijk verzorgers) en vrijwilligers.

Hoe kom je als sociaalwerkorganisatie in contact met de juiste personen?
Zoek zelf pro-actief contct met het palliatieve netwerk in uw regio: bij hen kunt u subsidievragen neerleggen voor de gratis training geestelijke verzorging.

Te downloaden documenten

Bron: Agora, Socviaal Werk Nederland
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten