Themaoverzicht

Ouderen & Mantelzorg

Werkvelden sociaal werk

De participatiesamenleving stimuleert dat mensen langer thuis blijven wonen en een beroep doen op hun netwerk. Sociaal werkers activeren, ondersteunen buurtbewoners en versterken zo hun eigen kracht. In veel gemeenten worden keukentafelgesprekken gevoerd door sociaal werkers, al dan niet verbonden aan het wijk- of buurtteam. Ze kennen de sociale kaart en werken samen met zorgpartijen, maatschappelijke organisaties en gemeenten. Ze kunnen signalen van kwetsbaarheid vroeg signaleren. Ze zoeken en bieden individuele én collectieve oplossingen, en zijn creatief in het slim combineren daarvan. Ze werken samen met bewoners en zoeken, trainen en coachen hen op vrijwillige inzet. De transitie van begeleiding en dagbesteding (van AWBZ naar Wmo) vraagt van het sociaal werk en de sociaal werkers nieuwe manieren van werken. Het vak vergt investering in innovatie, reflexie en professionalisering.

Nieuwsbericht

Good practices zingeving voor ouderen in het sociale domein

Op 9 april 2019 geplaatst door

Celine Broens, student aan Hogeschool Windesheim heeft in opdracht van Vilans en Sociaal Werk Nederland onderzoek gedaan naar welke ingrediënten bijdragen aan good practices van zingeving voor ouderen in het sociale domein. Voor het onderzoeks- en adviesverslag “Als vanzelfsprekendheden niet meer vanzelfsprekend blijken te zijn” zijn professionals werkzaam in twaalf zingevingsprojecten in Nederland en vijf oudere deelnemers van deze projecten geïnterviewd.
 
Zingeving
In dit onderzoek wordt zingeving gezien 'als op positieve manier invulling geven aan het leven en de wil om te zijn'.  Dit kan door vele factoren beïnvloed worden; een aantal van deze factoren zijn leeftijdsgebonden, andere meer situatie gebonden. Het is belangrijk dat hulpverlening op de hoogte is van deze factoren zodat zij hierop in kunnen spelen. Uit het praktijkonderzoek is gebleken welke factoren van invloed zijn op het succes van zingevingsprojecten. De top drie is: 1. Houding van professionals en-/of vrijwilligers 2. Resultaten voor deelnemers 3. Werken met vrijwilligers.

Vooral de eerste twee categorieën zijn belangrijk voor zingevingsprojecten. Uit de eerste categorie is onder andere een profiel voor de 'zingevingswerker' voortgevloeid. Op basis van de kennisbehoefte onder professionals werkzaam binnen zingevingsprojecten is een advies uitgebracht.  

De scriptie biedt handvatten voor organisaties en professionals in het sociaal domein om aandacht te besteden aan zingeving en levensvragen van ouderen.
Zie in dit artikel ook de mogelijkheden voor sociaalwerkorganisaties om sociaalwerkers en vrijwilligers trainingen te bieden om de behoefte aan geestelijke verzorging en zingeving bij bewoners te herkennen.

 
 

Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten