Themaoverzicht

Ouderen & Mantelzorg

Werkvelden sociaal werk

De participatiesamenleving stimuleert dat mensen langer thuis blijven wonen en een beroep doen op hun netwerk. Sociaal werkers activeren, ondersteunen buurtbewoners en versterken zo hun eigen kracht. In veel gemeenten worden keukentafelgesprekken gevoerd door sociaal werkers, al dan niet verbonden aan het wijk- of buurtteam. Ze kennen de sociale kaart en werken samen met zorgpartijen, maatschappelijke organisaties en gemeenten. Ze kunnen signalen van kwetsbaarheid vroeg signaleren. Ze zoeken en bieden individuele én collectieve oplossingen, en zijn creatief in het slim combineren daarvan. Ze werken samen met bewoners en zoeken, trainen en coachen hen op vrijwillige inzet. De transitie van begeleiding en dagbesteding (van AWBZ naar Wmo) vraagt van het sociaal werk en de sociaal werkers nieuwe manieren van werken. Het vak vergt investering in innovatie, reflexie en professionalisering.

Nieuwsbericht

Doe mee aan de leergemeenschap culturele diversiteit ouderen

Op 5 februari 2018 geplaatst door

In zorg en welzijn voor ouderen is nog te weinig aandacht voor diversiteit (ouderen met een migrantenachtergrond) en inclusiviteit. Daar komt bij dat het hoogtepunt van de vergrijzing ons nog te wachten staat. De groep oudere niet-westerse migranten zal in de komende 10 tot 20 jaar sterk vergrijzen.

Daarom starten we met de nieuwe BeterOud Leergemeenschap 'Culturele Diversiteit'. Pharos organiseert in 2018 in samenwerking met Hogeschool Utrecht en NOOM 3 bijeenkomsten rond thema's als cultuursensitief werken, gezondheidsvaardigheden en het aanbieden van toegankelijke en begrijpelijke voorlichtingsmaterialen.

Bijeenkomsten
We organiseren de bijeenkomsten op 21 februari, 10 april en 12 juni 2018. Ze vinden plaats bij Hogeschool Utrecht, De nieuwe Poort 21, 3812 PA in Amersfoort. Alle bijeenkomsten zijn in de avonduren van 18.00 tot 21.00 uur en zijn gratis toegankelijk!

Voor parkeerkaarten, koffie, thee en een licht diner wordt gezorgd. De locatie is op loopafstand van NS station Amersfoort.

Aansluiten bij de praktijk
In de perioden tussen de bijeenkomsten gaan de deelnemers aan de slag met een onderwerp dat we vooraf met elkaar formuleren. Zo sluiten we aan bij wat de deelnemers nodig hebben in hun dagelijkse praktijk.

Tijdens de bijeenkomsten delen deelnemers de ervaringen van de tussenliggende periode en wisselen tips en successen uit. We laten daarbij ervaringsdeskundige migrantenouderen aan het woord. Wat zijn jouw eigen (leer-) vragen?

Informatie en opgeven
Klik hier voor meer informatie. Geef je op door een e-mail te sturen naar h.bogers@pharos.nl

Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Senior adviseur

Nog steeds zeer actueel en scherp, de presentatie van Harry Mertens (Movisie, 2008) 'Welzijn allochtone ouderen'.

Zie: https://www.slideshare.net/paco54/allochtone-ouderen 

Ik wil delen
Home
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten