Themaoverzicht

Ouderen & Mantelzorg

Werkvelden sociaal werk

De participatiesamenleving stimuleert dat mensen langer thuis blijven wonen en een beroep doen op hun netwerk. Sociaal werkers activeren, ondersteunen buurtbewoners en versterken zo hun eigen kracht. In veel gemeenten worden keukentafelgesprekken gevoerd door sociaal werkers, al dan niet verbonden aan het wijk- of buurtteam. Ze kennen de sociale kaart en werken samen met zorgpartijen, maatschappelijke organisaties en gemeenten. Ze kunnen signalen van kwetsbaarheid vroeg signaleren. Ze zoeken en bieden individuele én collectieve oplossingen, en zijn creatief in het slim combineren daarvan. Ze werken samen met bewoners en zoeken, trainen en coachen hen op vrijwillige inzet. De transitie van begeleiding en dagbesteding (van AWBZ naar Wmo) vraagt van het sociaal werk en de sociaal werkers nieuwe manieren van werken. Het vak vergt investering in innovatie, reflexie en professionalisering.

Nieuwsbericht

Samenwerking wonen, zorg en welzijn: vernieuwende concepten voor kwetsbare mensen, bij Expeditie Begonia 11 oktober

Op 30 augustus 2017 geplaatst door

Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg organiseert op 11 oktober voor de derde keer Expeditie Begonia: het landelijke congres over innovatieve woonvormen. Langer zelfstandig thuis wonen, met zorg en indersteuning nabij, in verbinding met de wijk. Er worden diverse innovatieve aanpakken gepresenteerd, waarin ook het sociaal werk partner is. Leden van Sociaal Werk Nederland krijgen korting voor het congres.

Dit keer worden de grenzen verkend van het langer thuis wonen, de (on)mogelijkheden van zelfstandig wonen, van de onderlinge zorg en van het samenwerken. Welke oplossingen zijn er om mensen veilig en comfortabel te laten wonen waarbij leefplezier voorop staat? Welke voorzieningen en woonzorgprojecten leveren een bijdrage aan het oprekken van grenzen zonder deze te overschrijden? En hoe staat het met de draagkracht in de wijk?

Programma
In een afwisselend programma maakt u kennis met woonvormen die ouderen en mensen met een handicap of ggz-problematiek in staat stellen comfortabel en zoveel mogelijk zelfstandig te wonen met zorg en ondersteuning nabij.

Sociaal werk
Er worden diverse innovatieve aanpakken gepresenteerd, waarin ook het sociaal werk partner is:

 • Badeloch: een bijzondere woonvorm om mantelzorger te ontlasten met Welzijn Divers
 • Buurtcirkel voor ouderen: elkaar ondersteunen vanuit eigen talenten; hier zijn op diverse pekken in Nederland ook sociaal werkorganisaties bij betrokken
 • Flatcoach: verbinder, aanjager en steuntje in de rug met Welzijn Rijswijk
 • Samen in de Stad Utrecht: slim mogelijkheden en mensen verbinden, met Doenja Dienstverlening en Vooruit

Verder krijgen veel woonprojecten steeds meer aandacht voor versterken netwerken en sociale aspecten:

 • Generaties (net)werken samen
 • Hart van Vathorst, inspirerende ontmoetingen
 • Housing First voor kwetsbare doelgroepen: inspelen op de vraag van cliënten
 • Oudere migranten: niet alleen het wonen telt
 • Thuishuisproject : meer dan alleen een leuke woonvorm voor ouderen
 • Wijkpsychiatrie in Rotterdam West
 • Wooncomplex Samen & Anders: complex voor jong en oud gericht op kwetsbare mensen
 • Woondromen 55+, gemeenschappelijk wonen voor 55-plussers

Marijke Vos, voorzitter van Sociaal Werk Nederland neemt deel aan het debat halverwege de dag.

Nadere informatie en inschrijven
Expeditie Begonia vindt plaats op woensdag 11 oktober 2017, 9.30 tot 16.15 uur, De Rijtuigenloods te Amersfoort. Voor programma en inschrijven klik hier. NB. Leden van Sociaal Werk Nederland krijgen korting en betalen €199,- (i.p.v. €395,-)

Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten