Nieuwsbericht

16 vernieuwende voorbeelden van Dagbesteding

25 april 2017 | 1 minuut lezen

Dagbesteding is er voor mensen met allerlei beperkingen en allerlei leeftijden, al dan niet met dementie. Het gaat erom dat mensen ondersteund worden in het optimaal mee kunnen doen in de samenleving. Doel is dat ze een zinvolle daginvulling hebben, ongeacht hun achtergrond of problematiek.

In het rapport Dagbesteding in ontwikkeling van Movisie wordt beschreven hoe dagbesteding zich ontwikkelt in Nederland. Traditioneel komt dagbesteding voort uit een intramurale setting. Het was bedoeld om mensen die in instellingen woonden een dagactiviteit te geven om gevoelens van verveling en zinloosheid tegen te gaan.  Van daaruit is het doorgegroeid naar allerlei andere vormen en heeft dagbesteding steeds meer een plek gekregen in de maatschappij.
1. Recreatieve, belevingsgerichte dagbesteding.
2. Ontwikkelingsgerichte dagbesteding, gericht op leren.
3. Arbeidsmatige dagbesteding.

Deze publicatie geeft inzicht in de vernieuwing die momenteel door het hele land plaatsvindt op het gebied van dagbesteding. Het geeft ook inzicht in hoe deze vernieuwing doorzet: daarvoor zijn ver-nieuwende voorbeelden een jaar later opnieuw benaderd. Speciale aandacht is er voor mensen met dementie en voor mensen met ggz-problematiek.

Bijlagen

Lid wordenContact