Nieuwsbericht

Jouw hulp gevraagd: korte vragenlijst Kenniscentrum Sport & Bewegen over behoefte aan kennis en ondersteuning

12 mei 2021 | 1 minuut lezen

Kenniscentrum Sport & Bewegen wil graag professionals in het sociaal domein zo goed mogelijk bedienen. Om te onderzoeken of en zo ja welke behoefte er is aan (extra) kennis en ondersteuning op dit vlak organiseert het Kenniscentrum een korte enquête onder professionals in het sociaal domein. Met de resultaten in de hand gaat het Kenniscentrum Sport & Bewegen het aanbod voor professionals waar nodig aanscherpen. Invullen kost ongeveer 5 minuten, dat kan t/m 2 juni. Het invullen van de vragenlijst kan hier.

Wat doet Kenniscentrum Sport & Bewegen
Kenniscentrum Sport & Bewegen maakt kennis uit wetenschap, beleid en praktijk beschikbaar en toepasbaar voor professionals. Kennis over het belang en de effecten van sport en bewegen, over wat wel of niet werkt. We adviseren en ondersteunen professionals bij complexe vraagstukken. Een belangrijk aandachtspunt daarin is de inzet van sport en bewegen als middel bij het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken in het sociaal domein. Bijvoorbeeld door te stimuleren dat mensen elkaar ontmoeten en participeren.

ContactLid worden